poniedziałek, 19 marca 2018
  • en
  • es
  • pl
  • it

Delegat generalny ds. II Zakonu i Instytutów afiliowanych

Convento S. Francesco; Via Guaccimanni, 12; 48100 Ravenna (Italia) • tel./fax: [+39] 0544.33256; 2ordine@ofmconv.net

Wśród różnych urzędów wspomagających pracę Ministra generalnego jest także Delegat generalny, zakonnik wybrany przez Definitorium generalne w celu podtrzymywania kontaktów z II Zakonem (siostry Klaryski). Zadanie jest proste, powiedziałbym że głównie braterskie, i polega na odwiedzaniu klasztorów, wspomaganiu w trudnościach, czynieniu obecnym naszego Zakonu w formie opieki duchowej, tworzeniu klimatu wspólnoty. 
Konstytucje Klarysek w nr 5 stwierdzają: „Nasze klasztory… żyją w ścisłej wspólnocie braterskiej z Zakonem Braci Mniejszych Konwentualnych…”; w nr 26: „… zgodnie z wolą św. Klary…, prosimy Pierwszy Zakon o opiekę nad wszystkimi naszymi klasztorami…”. Franciszek potwierdzał: „Chcę i obiecuję, ze strony mojej i moich braci, że będę zawsze o was, tak jak o nich troszczył się w sposób szczególny” (Z Pism św. Franciszka).
Większa część klasztorów klarysek we Włoszech utworzyła – zgodnie z życzeniem Stolicy Apostolskiej – federację; z tego tytułu Delegat generalny stał się również asystentem zakonnym tejże federacji z nominacji papieskiej. Jakie zadanie przysługuje mu w tym względzie? Dbanie o to, by stowarzyszenie (federacja) zachowywało pierwotnego ducha życia kontemplatywnego, wspomaganie w duchu służby rozwoju stowarzyszenia w jego problemach ekonomicznych o większym znaczeniu i troszczenie się o solidną formację nowicjuszek i profesek. Rola Delegata generalnego polega również na kontakcie z Instytutami duchowo złączonymi z naszym Zakonem. Obecnie jest ich około 38 (większość to zgromadzenia żeńskie); pragną one włączyć duchowość franciszkańską w życie własnego instytutu. Tego rodzaju obowiązki zakładają konieczność odwiedzin i asystencji poszczególnych klasztorów lub instytutów, zgodnie z różnymi potrzebami, a następnie zdanie relacji bądź Stolicy Apostolskiej, bądź Ministrowi generalnemu.

Fr. Germano TOGNETTI

Fra Germano TOGNETTI OFMConv

> Delegat generalny

Prowincja św. Antoniego z Padwy (Włochy)
n. Lusignana (RE, Italia): 22/12/1952
prof. temp.: 17/09/1969 * prof. sol.: 07/12/1977 * ord. sac.: 21/09/1978

Formularz logowania

Wpisz nazwę użytkownika i hasło

Aby uzyskać dane do logowania przejdź do >>> rejestracja

WordPress Video Lightbox Plugin