wtorek, 20 lutego 2018
  • en
  • es
  • pl
  • it

Turcja: apostoł Filip wraca na miejsce męczeństwa

Wieczorem 9 maja 2017 r. w kościele św. Polikarpa w Izmirze (dawniej Smyrna) delegacja Braci Mniejszych Konwentualnych przekazała dwie sławne relikwie apostoła Filipa arcybiskupowi Kościoła katolickiego Lorenzo PIRETTO OP i patriarsze ekumenicznemu Kościoła prawosławnego Bartłomiejowi na znak przyjaźni i jedności rzymskiej bazyliki świętych Dwunastu Apostołów i Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych ze wspólnotami chrześcijańskimi dwóch Kościołów siostrzanych.

To wyjątkowe spotkanie z dwoma hierarchami było darem łaski płynącej z kanonicznej rekognicji relikwii apostołów Filipa i Jakuba Młodszego, brata Pańskiego, rozpoczętej 5 kwietnia i zakończonej 19 grudnia 2016 r. w bazylice świętych Dwunastu Apostołów.
Wśród pielgrzymów przybywających z wielu miejsc, by uczcić relikwie, we wrześniu ub.r. znaleźli się w Rzymie abp Lorenzo wraz z grupą wiernych w celu uczczenia w szczególny sposób apostoła Filipa, który w tamtym regionie Azji Mniejszej przepowiadał Ewangelię, ponosząc męczeństwo w Hierapolis (obecnie Pamukkale) około 80 r. ery chrześcijańskiej. O. Massimiliano PALINURO, proboszcz parafii katedralnej w Izmirze, w imieniu arcybiskupa wręczył mi list z prośbą o relikwię Filipa jako „symboliczny powrót” apostoła w miejsca jego nauczania i męczeństwa. Ze względu na to, żeby ów „powrót” mógł objąć również wspólnotę prawosławną, poprosił równocześnie o drugą relikwię takiej samej rangi w celu przekazania jej patriarsze Konstantynopola z okazji spotkania ekumenicznego w Izmirze.
Po otrzymaniu pozwolenia z Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych minister generalny fr. Marco TASCA podarował ozdobny srebrny relikwiarz dla patriarchy, a wspólnota parafialna świętych Dwunastu Apostołów piękny relikwiarz dla abp. Lorenzo.
W celu dostarczenia relikwii wyruszyła 4 maja 2017 r. z Rzymu delegacja złożona m.in. z kilku zakonników: fr. Silvestru BEJAN, delegata generalnego ds. ekumenizmu i dialogu międzyreligijnego (EDI), fr. Simone SCHIAVONE i niżej podpisanego. Do Izmiru dotarli też fr. Martin KMETEC, kustosz kustodii prowincjalnej Wschodu i Ziemi Świętej (Liban-Turcja), oraz prof. Francesco D’ANDRIA z uniwersytetu w Lecce, dyrektor włoskiej misji archeologicznej, który w Pamukkale (Turcja) odkrył grób św. Filipa.
Patriarcha Bartłomiej wygłosił długie i wymowne przemówienie, pełne wdzięczności i uznania dla katolickiej archidiecezji w Izmirze i jej arcybiskupa za uszczęśliwiającą chęć „symbolicznego powrotu św. Filipa w miejsca jego apostolatu i jego męczeństwa, na ziemię, która dała niepodzielonemu Kościołowi tak wielu świętych, wyznawców, męczenników i neomęczenników”. Z kolei do naszej delegacji i ministra generalnego za ofiarowany dar: „Świadczy bowiem o hojności ducha, co przejawia dążenie do pełnej jedności naszych Kościołów, które we wspólnej czci świętych i ich ożywczych relikwii są już złączone”. Na zakończenie uroczystości ekumenicznej patriarcha przekazał w darze ministrowi generalnemu ikonę przedstawiającą spotkanie świętych Ignacego z Antiochii i Polikarpa w Smyrnie. Nie zaprzepaściłem okazji, aby zaprosić go do bazyliki świętych Dwunastu Apostołów i obiecał, że gdy przybędzie do Rzymu, złoży nam wizytę.
Następnego dnia w towarzystwie o. Massimiliano Palinuro i prof. D’Andria delegacja udała się do Hierapolis, gdzie na progu kapliczki będącej niegdyś grobem apostoła Filipa była możliwość sprawowania Eucharystii.
Nasza pielgrzymka była odpowiedzią na zaproszenie i pozwoliła doznać wielu łask. Najpierw łaska odwiedzonych miejsc, zwłaszcza tych związanych z pamięcią apostolską i pierwotnych wspólnot chrześcijańskich: Izmir, Efez, Hierapolis, Laodycea, Pergamon, Sardes. Łaska braterstwa i gościnności, z jakimi zostaliśmy przyjęci i podejmowani przez naszych współbraci w Stambule i przez o. Massimiliano w Izmirze. Łaska dwóch wyjątkowych przewodników (prof. D’Andria i o. Romano), którzy ułatwili poznanie miejsc i „mówienie” kamieniom. Łaska uczestniczenia jako franciszkanów w posłudze jedności pomiędzy Kościołami siostrzanymi, ofiarując ów dar wiary i odczuwając uścisk papieża Pawła VI i Atenagorasa, papieża Franciszka i Bartłomieja, do których stale wędrowały serdeczne myśli.

Fr. Agnello STOIA, proboszcz parafii świętych Dwunastu Apostołów w Rzymie

Formularz logowania

Wpisz nazwę użytkownika i hasło

Aby uzyskać dane do logowania przejdź do >>> rejestracja

WordPress Video Lightbox Plugin