piątek, 19 stycznia 2018
  • en
  • es
  • pl
  • it

Burkina Faso: animacja GPIC i SGAM

W dniach od 6 do 11 grudnia 2017 r. fr. Joseph BLAY, delegat generalny ds. sprawiedliwości, pokoju i integracji stworzenia (GPIC), oraz fr. Jarosław WYSOCZAŃSKI, sekretarz generalny ds. animacji misyjnej (SGAM), złożyli wizytę animacyjną w Burkina Faso.

Po przybyciu fr. Joseph i fr. Jarosław wyrazili radość z powodu nadania odznaczenia prezydenckiego naszym braciom w Burkina Faso. Chodzi o wręczenie delegatowi prowincjalnemu fr. Markowi HRYNIEWICKIEMU medalu w uznaniu wkładu zakonników franciszkańskich w integralny rozwój człowieka w kraju.
Delegatura prowincjalna w Burkina Faso ma dwie wspólnoty. W Ouagadougou jest 4 postulantów, 1 kleryk i 3 braci: fr. Marek HRYNIEWICKI, delegat prowincjalny oraz gwardian i wychowawca, fr. Christian SEOGO i fr. Bernedict OFOSU, wychowawcy. Wspólnotę w Sabou tworzą fr. Sylwester PUDŁO, fr. Giacomo DI CIANO i fr. Tomasz KRĘT; zakonnicy prowadzą tu parafię i ośrodek zdrowia.
W dniu 8 grudnia 2017 r. wszyscy zakonnicy z delegatury oraz postulanci zgromadzili się w Sabou na obchodach święta Niepokalanego Poczęcia NMP, na modlitwie i na animacji GPIC i misyjnej.
Zastanawiając się, jak GPIC może przybrać realne kształty w kraju takim jak Burkina Faso, fr. Joseph podzielił się z braćmi możliwością niesienia pomocy dziewczynom zmuszanym do zawarcia małżeństwa, zorganizowania młodzieży do zbierania odpadów z tworzyw sztucznych, sadzenia drzew i korzystania z paneli słonecznych. Podczas swojego wystąpienia fr. Joseph wzbudził pasję, nową wrażliwość i miłość do stworzenia.
Ze swej strony fr. Jarosław skupił się na duchowości misji, na sytuacji misyjnej w naszym zakonie i na „nowej ewangelizacji” w kontekście franciszkańskim, począwszy od adhortacji apostolskiej papieża Franciszka „Evangelii gaudium” i listu ministra generalnego poświęconego misyjności.
Nie zabrakło też momentów dzielenia się doświadczeniem posługi misyjnej w Peru oraz obrazów przywołujących męczeństwo i beatyfikację Michała TOMASZKA i Zbigniewa STRZAŁKOWSKIEGO.
Świąteczny i formacyjny dzień zakończył się modlitwą i wspomnieniem przy grobie fr. Micheale Egah TODO, który 25 listopada 2014 r. zginął w wypadku drogowym.
Następnego dnia, 9 grudnia, fr. Joseph i fr. Jarosław w towarzystwie fr. Tomasza odwiedzili szpital założony przez naszych współbraci w Sabou, gdzie mogli bliżej zapoznać się z niezwykłą posługą, współpracą i zaangażowaniem zakonników w Burkina Faso.

Fr. Joseph BLAY, delegat generalny GPIC

Formularz logowania

Wpisz nazwę użytkownika i hasło

Aby uzyskać dane do logowania przejdź do >>> rejestracja