piątek, 19 stycznia 2018
  • en
  • es
  • pl
  • it

Niemcy: wizyty braterskie

W ciągu ostatnich dwóch tygodni listopada 2017 r. fr. Bernhardin M. SEITHER, minister prowincjalny prowincji św. Elżbiety w Niemczech, odwiedził cztery z pięciu klasztorów prowincji.

Minister prowincjalny odwiedził klasztory w Kolonii, Maria Eck, Schönau i Schwarzenberg. W każdym miejscu był czas przeznaczony na rozmowę z poszczególnymi braćmi i na udział w kapitule klasztornej lub przynajmniej na spotkanie ze wspólnotą. Spotkanie z poszczególnymi braćmi w klasztorze w Würzburgu odbędzie się później; niemniej jednak zakonnicy zdają się być zadowoleni ze swojej sytuacji osobistej i z ogólnego stanu prowincji.
Wizyty zostały przeprowadzone po pierwszej połowie obecnego czterolecia, aby wzmocnić więzi między zakonnikami i prowincją oraz dać zarządowi prowincji głębsze zrozumienie aktualnego stanu klasztorów.
W ciągu ostatnich dwóch lat podjęto istotny wysiłek, by zakonnicy mieli okazję spotykać się w innych klasztorach. Na ostatniej kapitule prowincjalnej postanowiono, że wszyscy bracia mający mniej niż 65 lat są zobowiązani do spędzenia około tygodnia w innym klasztorze jako pewien rodzaj „doświadczenia misyjnego”. Jak dotąd, odzew w tej sprawie był bardzo pozytywny. Minionego lata znaczna liczba braci wzięła udział w pięciodniowej wyprawie do Polski, gdzie zwiedzili Kraków i Harmęże, a następnie udali się do słynnego sanktuarium w Częstochowie.
Z kolei w październiku w prowincji niemieckiej miało miejsce ważne wydarzenie: została zwołana kapituła namiotów z udziałem zakonników z 4 prowincji (3 prowincji polskich i prowincji rumuńskiej), mieszkających i pracujących we własnych klasztorach w Niemczech. Mimo kwestii jurysdykcyjnych, które pozostają raczej niejasne, atmosfera wśród braci – po wielu latach wspólnej misji jako franciszkanów w Niemczech – była bardzo przyjemna, a wzajemne relacje bardzo głębokie.

Fr. Andreas MURK, sekretarz prowincji

Formularz logowania

Wpisz nazwę użytkownika i hasło

Aby uzyskać dane do logowania przejdź do >>> rejestracja