poniedziałek, 19 marca 2018
  • en
  • es
  • pl
  • it

Delegat Generalny ds. Sprawiedliwości, Pokoju, Integralności Stworzenia

GPIC

Convento San Massimiliano M. Kolbe; Via di San Teodoro, 42; 00186 Roma (Italia); tel.: +39 06.69766445; fax: +39 06.69766433; e-mail: gpsc@ofmconv.net

Minister generalny, po zasięgnięciu opinii definitorium, mianuje delegata generalnego ds. sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia (GPIC) reprezentującego go na jego forum; zobowiązuje go do podtrzymywania w imieniu Zakonu kontaktów z Dykasterią ds. Integralnego Rozwoju Człowieka i do wspierania go (ministra generalnego) i definitorów generalnych we wdrażaniu decyzji dotyczących GPIC. Delegat generalny jest odpowiedzialny za animację całego Zakonu w integracji tego konstytutywnego wymiaru naszego charyzmatu poprzez współpracę, koordynację i networking (łączność) z delegatami prowincjalnymi/kustodialnymi w ramach naszego Zakonu, a także na zewnątrz.

Fr. Joseph BLAY

Fra Joseph BLAY OFMConv

> Delegat generalny GPIC

Kustodia prowincjalna św. Antoniego z Padwy (Ghana)
n. Jema (Ghana): 15/08/1964
prof. temp. 15/08/1992 * prof. sol. 17/08/1997 * ord. sac. 02/10/1999

Formularz logowania

Wpisz nazwę użytkownika i hasło

Aby uzyskać dane do logowania przejdź do >>> rejestracja

WordPress Video Lightbox Plugin