poniedziałek, 19 marca 2018
  • en
  • es
  • pl
  • it

Asystent Międzynarodowy Rycerstwa Niepokalanej

M.I.

Convento San Massimiliano M. Kolbe; Via S. Teodoro, 42; 00186 Roma (Italia) • tel.: +39 06.6793828 (MI); roma@mi-international.org

Do zadań Asystenta Międzynarodowego Rycerstwa Niepokalanej należy zapewnić kontynuację relacji między Stowarzyszeniem a Zakonem Braci Mniejszych Konwentualnych; dostarczać uściśleń dotyczących zasad doktrynalnych, którymi powinna kierować się w różnych działaniach Rada Prezydialna; pobudzać wewnątrz Rady klimat modlitwy, który powinien ożywiać całą jej działalność apostolską i powoływać Asystenta Narodowego (por. Statuty Generalne Rycerstwa Niepokalanej, nr 26).
Zostaje mianowany przez Ministra Generalnego Braci Mniejszych Konwentualnych i siedzibą jego działania jest Centrum Międzynarodowe Rycerstwa Niepokalanej przy Via San Teodoro 42 w Rzymie, miejsce założenia MI. Obecnie Asystentem Międzynarodowym Rycerstwa Niepokalanej jest fr. Raffaele Di Muro, kapłan Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych. Ponadto, jest on wykładowcą teologii duchowości i duchowości franciszkańskiej na Papieskim Wydziale Teologicznym Św. Bonawentury w Rzymie oraz w Teresianum, jak również dyrektorem Katedry Kolbiańskiej i dyrektorem wydawniczym pisma „Miles Immaculatae”.

Fr. Raffaele DI MURO

Fra Raffaele DI MURO OFMConv

>Międzynarodowy Przewodniczący MI

Prowincja Naszego Serafickiego Ojca Franciszka (Rzym - Włochy)
n. Lucera (FG, Włochy): 25/03/1969
prof. temp.: 29/08/1997 * prof. sol.: 09/09/2000 * ord. sac.: 11/08/2001

Formularz logowania

Wpisz nazwę użytkownika i hasło

Aby uzyskać dane do logowania przejdź do >>> rejestracja

WordPress Video Lightbox Plugin