poniedziałek, 19 marca 2018
  • en
  • es
  • pl
  • it

Asystent Generalny ds. Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

FZŚ

Convento San Massimiliano M. Kolbe; Via S. Teodoro, 42; 00186 Roma (Italia) • tel.: +39 06.69766445; fax: +39 06.69766433

Asystent generalny jest mianowany przez Ministra generalnego po zasięgnięciu opinii Prezydium Rady Międzynarodowej FZŚ (CIOFS). Zadaniem asystenta generalnego jest informowanie Ministra generalnego i Zakonu (OFMConv) o życiu i działalności FZŚ i MF (Młodzież Franciszkańska). Ponadto zajmuje się on sprawami dotyczącymi asystencji wykonywanej przez swój Zakon względem FZŚ i MF, spotyka się ze wspólnotami, wobec których jego Zakon pełni posługę oraz troszczy się o podtrzymanie stałych braterskich relacji z pozostałymi asystentami swojego Zakonu. Wypełnia swoją posługę na rzecz Prezydium Rady Międzynarodowej tworząc Konferencję, która troszczy się o asystencję duchową w całym FZŚ.
Zadaniem Konferencji Asystentów Generalnych jest: a) współpraca z Radą Międzynarodową i jej Prezydium w duchowej i apostolskiej animacji FZŚ, a w szczególności w formacji świeckich odpowiadających za wspólnoty; b) koordynacja na poziomie międzynarodowym asystencji duchowej FZŚ i MF; c) rozbudzanie zainteresowań braci/sióstr i przełożonych na temat FZŚ i MF; d) zapewnienie wizytacji pasterskiej Rad Narodowych FZŚ (por. KG FZŚ 92,2) i uczestniczenie w narodowych kapitułach wyborczych (por. KG FZŚ 76,2).

(por. Statut opieki duchowej i duszpasterskiej przy FZŚ, art. 17 i 18).

Fr. Alfred PARAMBAKATHU

Fra Alfred PARAMBAKATHU OFMConv

> Asystent generalny FZŚ

Prowincja św. Maksymiliana M. Kolbe (Indie)
n. Vellaramkunnu, Kanjirappally (Indie): 31/08/1975
prof. temp.: 01/05/1995, prof. sol.: 24/05/2000, ord. sac.: 30/12/2001

Formularz logowania

Wpisz nazwę użytkownika i hasło

Aby uzyskać dane do logowania przejdź do >>> rejestracja

WordPress Video Lightbox Plugin