wtorek, 20 lutego 2018
  • en
  • es
  • pl
  • it

Rzym: spotkanie odpowiedzialnych za formację

10 kwietnia 2017 r. odbyło się w kurii generalnej Braci Mniejszych doroczne spotkanie 3 ministrów generalnych pierwszego zakonu i ministra generalnego TOR z sekretarzami i wicesekretarzami generalnymi ds. formacji. 

Ministrowie uważnie wysłuchali relacji z działalności, jaką sekretarze podejmują wewnątrz zakonów i we współpracy z innymi podmiotami franciszkańskimi, zwłaszcza w komisji ds. uniwersytetu franciszkańskiego.
Ponadto ministrowie poinformowali, że Ojciec Święty i Kongregacja ds. Edukacji Katolickiej w pełni popierają inicjatywę utworzenia nowego uniwersytetu franciszkańskiego w Rzymie przy współudziale rodzin franciszkańskich.
Sekretarze przez dłuższy czas omawiali z ministrami różne problemy charakteryzujące formację i projekty formacyjne zakonów.
W końcu okazano się być zgodnymi co do możliwej współpracy międzyfranciszkańskiej dotyczącej formacji wychowawców i gwardianów, przede wszystkim na kontynencie afrykańskim. Dlatego ministrowie zaproponowali sekretarzom przemyślenie ewentualnego projektu i zrealizowanie go do końca bieżącego roku.
Spotkanie zakończyło się zaplanowaniem kolejnego posiedzenia (2 października w klasztorze Matki Bożej Anielskiej w Asyżu) i wspólną braterską kolacją.

Fr. Louis PANTHIRUVELIL OFMConv, sekretarz generalny SGF

Formularz logowania

Wpisz nazwę użytkownika i hasło

Aby uzyskać dane do logowania przejdź do >>> rejestracja

WordPress Video Lightbox Plugin