czwartek, 22 lutego 2018
  • en
  • es
  • pl
  • it

Seraphicum

Via del Serafico, 1; 00142 Roma; tel.centr.: [+39] 06.515031; portineria@seraphicum.org; www.seraphicum.org

 

 

Seraphicum obejmuje dwie rzeczywistości prawnie odrębne i oddzielone: klasztor św. Bonawentury i Papieski Wydział Teologiczny Św. Bonawentury. Należy do Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych. Nazwa „Seraphicum” pochodzi od tytułu „doktor seraficki”, przypisywanego św. Bonawenturze z Bagnoregio, franciszkaninowi, który od strony filozoficznej i teologicznej usystematyzował myśl i doświadczenie ewangeliczne św. Franciszka z Asyżu. Znajduje się w parku, z uroczą i dodającą sił zielenią, 500 metrów od opactwa Tre Fontane, gdzie według tradycji został ścięty apostoł Paweł i bardzo wielu chrześcijan poniosło śmierć męczeńską z rozkazu cesarza Dioklecjana. Siedziba Seraphicum została zainaugurowana 11 października 1964 r., ale stanowi ono kontynuację Kolegium Św. Bonawentury założonego w 1587 r. w Rzymie przez papieża Sykstusa V i mieszczącego się najpierw w klasztorze generalnym Świętych XII Apostołów, a następnie przeniesionego w 1894 r. do Międzynarodowego Kolegium Serafickiego przy ulicy San Teodoro na Palatynie.

 

 

Klasztor św. Bonawentury

Jest siedzibą wspólnoty zakonnej, która podlega bezpośredniej jurysdykcji Ministra generalnego Zakonu. Składa się z dwóch różnych rzeczywistości, posiadających specyficzną autonomię: wspólnoty stałej i wspólnoty odbywającej formację (kolegium międzynarodowe).

Wspólnotę stałą tworzą zakonnicy, którzy prowadzą wykłady na Papieskim Wydziale Teologicznym Św. Bonawentury lub pełnią inną posługę na rzecz Zakonu, oraz zakonnicy wychowawcy. Ich specyficzną misją jest „troska o intelektualny i międzykulturowy wymiar formacji oraz historyczne, teologiczne i duchowe pogłębianie charyzmatu, tożsamości, misji i duchowości Zakonu” (Statut Seraphicum, 2.2).

 

 

Wspólnota odbywająca formację (kolegium międzynarodowe) składa się z braci studentów (profesi solemni lub sympliczni), którzy mieszkają w klasztorze przez kilka lat i uczęszczają na Papieski Wydział Teologiczny Św. Bonawentury bądź na inne rzymskie uczelnie papieskie.
Jedność wspólnoty jest więc przeżywana w duchu jedynego braterstwa, wynikając z tego samego powołania i poświęcając się temu samemu konkretnemu obowiązkowi: integralnej i międzykulturowej formacji każdego zakonnika.

Urzędy klasztorne
Gwardian: fr. Felice Fiasconaro; wikariusz: fr. Orlando Todisco; rektor: fr. Adam Mączka; ekonom: fr. Corrado Algarotti. Urzędnicy ci wchodzą w skład Rady Gwardiana wraz z dziekanem wydziału fr. Dinh Anh Nhue Nguyen. 

Fr. Felice Fiasconaro OFMConv, gwardian
Październik 2016

 

 

Papieski Wydział Teologiczny

Wydział Teologiczny Św. Bonawentury, erygowany 24 stycznia 1905 r. w Międzynarodowym Kolegium Serafickim Braci Mniejszych Konwentualnych w Rzymie (Włochy), łączy się bezpośrednio – zarówno poprzez swoją genezę jak i nieprzerwaną tradycję – z dawnymi studiami uniwersyteckimi Zakonu.

Rok 1935 stanowił bardzo znaczący moment dla Wydziału: Święta Kongregacja ds. Studiów Seminaryjnych i Uniwersyteckich promulgowała dekret, w którym – oprócz definitywnego zatwierdzenia nowych statutów Wydziału – przyznała mu również tytuł „Papieskiego”.

W rzymskiej panoramie akademickiej wyróżniła się wówczas – także formalnie dzięki uznaniu Stolicy Świętej – uczelnia: „Pontificia Facultas Theologica Fratrum Minorum Conventualium in Urbe”. Był to bardzo ważny krok, który nieprzypadkowo dokonał się w dniu 13 czerwca, w święto św. Antoniego, pierwszego magistra teologii w Zakonie i przyszłego doktora ewangelicznego.

Kolejnym krokiem w kierunku obecnego statusu było nadanie imienia św. Bonawentury: dekretem z dnia 13 stycznia 1955 r. Kongregacja przyznała Wydziałowi znamienne imię patrona.

Papieski Wydział Teologiczny Św. Bonawentury, wzmocniony swoją długą historią, w trudnych okresach także siłą wiary, i pod kierunkiem autorytatywnych uczonych, kontynuował swoją działalność, oferując utrwaloną w ciągu wieków tradycję akademicką. Ta skarbnica kultury znacznie poszerzyła się w 1973 r. dzięki nowym statutom dostosowanym do norm posoborowych i zatwierdzonym przez Kongregację Edukacji Katolickiej: od tego czasu studia są dostępne nie tylko dla członków Zakonu, ale również dla studentów z zewnątrz, zarówno duchownych jak i świeckich.

 

 

 

 

 

 

Odbywając kursy proponowane przez Wydział można uzyskać stopnie naukowe bakalaureatu, licencjatu i doktoratu.

W szerokiej ofercie akademickiej, mającej na celu zdobycie odpowiednich kwalifikacji i pogłębienie zainteresowań, znajduje się również Katedra Kolbiańska, która czerpie z myśli i świadectwa byłego studenta uczelni św. Maksymiliana Kolbego; Franciszkański Instytut Azjatyckich Studiów Teologicznych (FIATS); Instytut Badawczy „Mulieris Dignitatem” zajmujący się studiami na temat „jedność i dwoistość” mężczyzny i kobiety; Akademia Kardynała Bessarionis upowszechniająca kult i doktrynę Ojców Kościoła (cultus et lectura Patrum); kurs Grafologii pastoralnej; Katedra dialogu między kulturami z siedzibą w mieście Ragusa na Sycylii.

Wydział posiada do dyspozycji studentów Bibliotekę, na którą składają się dwa główne zbiory: starodawny – złożony z rękopisów, inkunabułów, książek drukowanych w XVI wieku oraz w okresie pomiędzy XVI i XIX wiekiem; współczesny – z drukami, które ukazały się po 1800 r.

Narzędziem naukowym Wydziału jest półrocznik „Miscellanea francescana”, najstarsze czasopismo o charakterze naukowym zajmujące się studiami franciszkańskimi na poziomie narodowym i międzynarodowym. Jego celem jest upowszechnianie myśli i kultury franciszkańskiej poprzez refleksje o charakterze historycznym, teologicznym, filozoficznym i z duchowości franciszkańskiej. Od 1935 r. „Miscellanea francescana” jest również wydawnictwem publikującym głównie dzieła z dziedziny chrystologii i franciszkanizmu.

W celu ułatwienia franciszkańskiej interpretacji codziennych wydarzeń kościelnych i społecznych Wydział proponuje miesięcznik „San Bonaventura informa”, podający informacje opracowane przez swoich wykładowców.

Bogactwo kulturowe Seraphicum zapoczątkowało w 1964 r. Cineforum (filmowy klub dyskusyjny), co umożliwia miłośnikom kina pogłębioną wymianę myśli na temat filmów i aktualnych zagadnień. 

Biuro Prasowe Seraphicum; press.seraphicum@gmail.com
Październik 2016

 

 

 

Formularz logowania

Wpisz nazwę użytkownika i hasło

Aby uzyskać dane do logowania przejdź do >>> rejestracja

WordPress Video Lightbox Plugin