piątek, 28 kwietnia 2017

Sekretariat Generalny ds. Formacji

SGF

Convento San Massimiliano M. Kolbe; Via di San Teodoro, 42; 00186 Roma (Italia); tel.: +39 06.69766445; fax: +39 06.69766433; e-mail: sgf@ofmconv.net

Sekretariat Generalny ds. Formacji (SGF) zgodnie z Discepolato Francescano (cfr. n. 124 i nast.) „asystuje Generałowi w tym wszystkim, co dotyczy formacji, zarówno początkowej jak ustawicznej”, począwszy od Dokumentów Zakonu i jego wewnętrznego regulaminu zatwierdzonego przez Definitorium generalne. Członkowie Sekretariatu pełnią swoją służbę w porozumieniu i we współpracy z Międzynarodową Komisją ds. Formacji (CIF), (cfr. DF 128 i nast.), mając na celu: a) promowanie wrażliwości i zaangażowania w formację zgodnie z Discepolato Francescano; b) współpracę z Zarządem Zakonu w zakresie koordynacji działalności formacyjnej; c) działanie jako centrum informacji i animacji w zakresie formacji początkowej i ustawicznej Zakonu.

Fr. Renzo DEGNI

Fra Renzo DEGNI OFMConv

> Członek SGF

Prowincja świętych Piotra i Pawła i św. Bonawentury (Rzym – Włochy)
n. Roma (Italia): 24/07/1963
prof. temp.: 30/08/1993, prof. sol.: 14/09/1996, ord. sac.: 05/01/1999

Fr. Louis PANTHIRUVELIL

Fra Louis PANTHIRUVELIL OFMConv

> Sekretarz generalny SGF

Prowincja św. Maksymiliana M. Kolbe (Indie)
n. Kanayankavayal (Indie): 08/02/1973
prof. temp.: 01/05/1994, prof. sol.: 17/09/1999, ord. sac.: 30/08/2001

Fr. Zbigniew WÓJCIK

Fra Zbigniew WÓJCIK OFMConv

> Członek SGF

Prowincja św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię (Kraków, Polska)
n. Oświęcim (Polska): 02/10/1970
prof. temp.: 26/09/1993, prof. sol.: 04/10/1997, ord. sac.: 11/09/1999

Fr. Giulio CESAREO

Fra Giulio CESAREO OFMConv

> Wicesekretarz SGF

Prowincja świętych Bernardyna i Angelo (Abruzja - Włochy)
n. Chivasso (Włochy): 17/01/1978
prof. temp.: 02/09/1999, prof. sol.: 16/09/2002, ord. sac.: 24/06/2005

Formularz logowania

Wpisz nazwę użytkownika i hasło

Aby uzyskać dane do logowania przejdź do >>> rejestracja