wtorek, 20 lutego 2018
  • en
  • es
  • pl
  • it

Zambia: warsztaty formacyjne

Na zaproszenie komisji prowincjalnej ds. formacji ustawicznej, definitorium i ministra prowincjalnego prowincji świętych Pierwszych Męczenników franciszkańskich w Zambii delegat generalny ds. sprawiedliwości, pokoju i ochrony stworzenia (GPSC) trzykrotnie poprowadził warsztaty dla zakonników w 3 różnych miejscach. 

Pierwsze odbyły się w domu formacyjnym św. Bonawentury w Lusace (8 maja 2017 r.); drugie w klasztorze-parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Luanshya (10 maja); trzecie – w klasztorze św. Maksymiliana Kolbego w Solwezi (12 maja).
W sumie w warsztatach uczestniczyło 45 braci z prawie wszystkich wspólnot w Zambii.
Tematem przewodnim było: „Praktykować sprawiedliwość, pokój i ochronę stworzenia w świetle «Laudato si’»”.
W ramach każdego ze spotkań fr. Joseph BLAY, delegat generalny GPSC, wygłosił 2 prelekcje.
W pierwszej mówił o podstawach teologicznych sprawiedliwości i pokoju oraz o ich systematycznym rozwoju w Kościele, a następnie poszerzył ten sam temat jako dziedzictwo franciszkańskie wywodzące się bezpośrednio od św. Franciszka, czyli stanowiące integralną duchowość w służbie świata, który należy do nas jako braci.
W drugiej omówił „Laudato si’”, wyszczególniając najważniejsze przesłanie encykliki. Jego zdaniem jest to tekst profetyczny, w którym papież rozwija następujące zagadnienie: „Nasz świat nie jest w stanie wytrzymać tempa niepohamowanego rozwoju, a przede wszystkim domaga się naprawienia szkód wyrządzonych planecie”. Zwracając się do współbraci, fr. BLAY podkreślił, że „Laudato si’” nie jest książką na półkę biblioteczną, lecz przede wszystkim prawdziwym i właściwym podręcznikiem do wykorzystania, aby zmienić stan rzeczy.
Podczas dyskusji w grupach bracia podzielili się swoimi oczekiwaniami co do warsztatów, lokalną problematyką, w którą można się włączyć, i przeszkodami, które utrudniają i udaremniają prowadzenie posłannictwa sprawiedliwości, pokoju i ochrony stworzenia.
We wszystkich miejscach warsztaty były czasem ożywienia i uczenia się, wyzwania i braterstwa.

Fr. Joseph BLAY, delegat generalny GPSC

Formularz logowania

Wpisz nazwę użytkownika i hasło

Aby uzyskać dane do logowania przejdź do >>> rejestracja

WordPress Video Lightbox Plugin