poniedziałek, 19 marca 2018
  • en
  • es
  • pl
  • it

Kolegium Apostolskie Penitencjarzy Mniejszych
w bazylice św. Piotra w Watykanie

Palazzo del Tribunale; 00120 Cittá del Vaticano; tel.: +39 06.69883704; fax: +39 06.69895411

 

Dwadzieścia cztery godziny służby tygodniowo, pięć godzin dyżuru w ciągu dnia, znajomość przynajmniej dwóch języków, odpowiednia wiedza z dziedziny teologii moralnej i prawa kanonicznego, przynależność do Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (OFMConv) – oto portret penitencjarza watykańskiego, zakonnika, którego spotyka się w konfesjonałach bazyliki św. Piotra.

Penitencjaria Apostolska, do której należy między innymi kompetencja zapewnienia posługi pojednania w bazylikach papieskich poprzez mianowanie penitencjarzy mniejszych dysponujących odpowiednimi uprawnieniami, jest jedną z najstarszych dykasterii kurii rzymskiej. Jej początki sięgają XII wieku, gdy zaistniała potrzeba przyjścia z pomocą papieżowi w wykonywaniu jego jurysdykcji w ramach forum internum (oznacza zakres indywidualnego sumienia człowieka, przez co osądzanie dokonuje się prywatnie, w tajemnicy i bez skutków prawnych). Stosowne prerogatywy zostały udzielone kardynałowi penitencjarzowi, który w wypełnianiu swojej funkcji korzystał ze wsparcia urzędu, istniejącego już podczas pontyfikatu Grzegorza IX (1227-1241).

W 1569 r. papież Pius V ustanowił trzy kolegia penitencjarzy z zadaniem zapewnienia prawidłowego sprawowania sakramentu pojednania w bazylikach rzymskich: w bazylice św. Piotra przydzielono je jezuitom, św. Jana na Lateranie – braciom mniejszym obserwantom, Matki Bożej Większej – dominikanom. W 1933 r. Pius XI założył czwarte kolegium w bazylice św. Pawła za Murami, przyznając je benedyktynom.

Po zniesieniu jezuitów papież Klemens XIV z Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych powierzył swoim współbraciom posługę spowiedzi w bazylice św. Piotra. Zaczęli ją pełnić od 17 sierpnia 1773 r. Formuła prawna przybrała realne kształty 10 sierpnia 1774 r. wraz z ogłoszeniem motu proprio Miserator Dominus, które ustanawiało penitencjarzy watykańskich „na wieczne czasy”.

W 1948 r. z polecenia Piusa XII kolegium zostało przeniesione z dawnej siedziby przy ulicy Conciliazione (obecnie mieści się tam hotel Columbus) do Pałacu Trybunału, wewnątrz Watykanu, gdzie znajduje się do dziś.

Kolegium penitencjarzy składa się z czternastu kapłanów z Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, którzy na stałe słuchają spowiedzi. Już sama nominacja na penitencjarza wskazuje na podjęcie pełnego wymiaru godzin. Wspólnota ma charakter międzynarodowy i jest reprezentowana przez dziesięć różnych krajów: dwóch spowiedników pochodzi z Włoch, czterech z Polski, po jednym z Hiszpanii, Brazylii, Malty, Tajwanu, Rumunii, Chorwacji, Niemiec, Irlandii.

Minister generalny Braci Mniejszych Konwentualnych wybiera spośród całego Zakonu współbraci, których uznaje za odpowiednich do pełnienia tego obowiązku, a następnie zgłasza ich do Penitencjarii Apostolskiej, która po przeprowadzonym egzaminie i rozmowie mianuje ich penitencjarzami mniejszymi zwyczajnymi. W odniesieniu do sprawowania sakramentu pojednania kolegium podlega Penitencjarii Apostolskiej, zaś co do wewnętrznego życia wspólnotowego bezpośredniej jurysdykcji przełożonego wyższego.

Co tydzień każdy penitencjarz poświęca 24 godziny na pełnienie posługi: nie więcej niż pięć godzin dziennie i najwyżej trzy godziny z rzędu (zobacz godzinowy rozkład spowiedzi).

Czternaście konfesjonałów znajduje się w bocznej kaplicy po prawej stronie od konfesji św. Piotra (zobacz mapkę bazyliki).

W razie potrzeby istnieje możliwość „zwiększenia” służby w bazylice, jak ma to miejsce np. podczas Roku Świętego Miłosierdzia.

Na podstawie wypowiedzi fr. Rocco Rizzo OFMConv 
gwardiana i rektora Kolegium Penitencjarzy

Listopad 2016 r.

 
Collegio Penitenzieri

Formularz logowania

Wpisz nazwę użytkownika i hasło

Aby uzyskać dane do logowania przejdź do >>> rejestracja

WordPress Video Lightbox Plugin