Wydalenie z powodu bezprawnej nieobecności i niemożności nawiązania kontaktu
Motu proprio „Communis vita”, ogłoszone przez papieża Franciszka w dniu 19 marca 2019 r., wprowadza nową formę wydalenia z Zakonu „ipso facto”, to znaczy na mocy samego faktu. Oprócz dwóch powodów zawartych już w Kodeksie Prawa Kanonicznego (kan. 694, § 1), to jest odstąpienie od wiary katolickiej i zawarcie małżeństwa cywilnego, zostaje dodany w nr. 3 bezprawny pobyt poza domem zakonnym trwający 12 miesięcy bez przerwy, biorąc przy tym pod uwagę niemożność nawiązania kontaktu z samym zakonnikiem. W celu lepszego zrozumienia tej normy, a przede wszystkim zastosowania właściwej procedury zmierzającej do wydalenia z Zakonu (kan. 694, § 2), co z kolei musi potwierdzić Stolica Apostolska (kan. 694, § 3), prokuratoria Zakonu przygotowała odpowiednie wytyczne na użytek ministrów i kustoszy prowincjalnych, które zostaną dołączone do „Podręcznika procedowania spraw między kuriami prowincjalnymi i kustodialnymi a kurią generalną”.
Załącznik 1 >>>

Transfiliacja zakonnika do innej prowincji lub kustodii
Niedawno promulgowane Konstytucje zawierają w nr. 231, § 5 możliwość transfiliacji zakonnika z własnej do innej jurysdykcji. Praktyka ta, niegdyś prawie wyłącznie stosowana przez zakonników przebywających na misjach „ad gentes”, jest dziś znacznie częstsza, także ze względu na coraz szerszy zasięg globalizacji. W celu zapewnienia poszczególnym ministrom i kustoszom niezbędnych narzędzi prawnych prokuratoria Zakonu opracowała podstawową procedurę, przydatną również dla zakonników, którzy chcą pełnić posługę w innej prowincji czy kustodii. Zostanie ona włączona do „Podręcznika procedowania spraw między kuriami prowincjalnymi i kustodialnymi a kurią generalną”.
Załącznik 2 >>>

Fr. Maurizio DI PAOLO, prokurator generalny