W dniach 14-19 września 2021 r. bracia z prowincji świętych Cyryla i Metodego w Czechach razem z przedstawicielami kustodii prowincjalnej Niepokalanego Poczęcia NMP w Słowacji (łącznie 16 zakonników), w obecności asystenta generalnego FEMO fr. Tomáš LESŇÁK, wzięli udział w spotkaniu bratersko-formacyjnym w Asyżu.

Program, nazwany roboczo Wędrówki asyskie śladami św. Franciszka, obejmował różne aspekty doświadczenia Świętego z Asyżu w poszczególnych etapach jego życia, od urodzenia i dzieciństwa, poprzez nawrócenie, praktykę życia braterskiego w pierwszej fraternitas i naśladowanie Chrystusa, aż po chwalebną śmierć i pozostawione dziedzictwo.
Program posiadał charakter formacyjny i w swoich założeniach miał następujące cele: spojrzeć na miasto Asyż z perspektywy św. Franciszka i jego pierwszych towarzyszy, a także doświadczyć obecności św. Franciszka i jego spuścizny, zaczynając od miejsc, w których żył, i spotkać go w pozostawionych przez niego śladach.
Program miał jednocześnie wymiar wspólnotowy, bo, poza treściami przekazanymi w formie wprowadzeń czy wizyt w określonych miejscach, ważną jego częścią były nieformalne spotkania braterskie, rozmowy o sprawach, o których dawno się nie rozmawiało, wizyty we wspólnotach klasztornych naszych współbraci w Asyżu, modlitwa, radość spotkania itp. Kurs był w końcu okazją do aktywnego wspólnego odpoczynku, jak wieczorne spacery po mieście w małych grupach, rekreacja w przyjemnym klimacie, poznanie nowych ciekawych ludzi itp.
O pogłębienie wiedzy uczestników programu o św. Franciszku i odwiedzenie miejsc z nim związanych postarali się fr. Jerzy NOREL, gwardian klasztoru „Franciscanum” i dyrektor Międzynarodowego Centrum Franciszkańskiego ds. Dialogu (CEFID) w Asyżu, oraz wspólnota klasztorna „Franciscanum”.
Po zakończeniu programu współbracia wyjeżdżali do swoich klasztorów pełni wrażeń, z poczuciem wdzięczności za ciekawe, choć intensywne spotkanie, i z pragnieniem powrócenia do miasta św. Franciszka.

Fr. Jerzy NOREL