poniedziałek, 29 maja 2023

Być świętym jak największym…

Być świętym jak największym…  Formacja franciszkańska – inspiracje (część 14)  Naszym powołaniem jest świętość, realizująca się w całkowitym oddaniu się Bogu, który „dokonuje cudów” w radosnym,...
filippine

Obecność misyjna OFMConv w świecie – XII

Kustodia prowincjalna Niepokalanego Poczęcia  i bł. Bonawentury z Potenzy na Filipinach  Prowincja macierzysta: prowincja serafickiego ojca św. Franciszka we Włoszech (Neapol)  Pierwsza grupa franciszkanów przybyła do Manili...
Uzbekistan

Obecność misyjna OFMConv w świecie – XI

Delegatura prowincjalna w Uzbekistanie  Prowincja macierzysta: prowincja św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię w Polsce (Kraków)  Minęły już 32 lata od przyjazdu fr. Krzysztofa KUKUŁKI z...
vietnam

Obecność misyjna OFMConv w świecie – X

Kustodia prowincjalna św. Franciszka Antoniego Fasaniego w Wietnamie  Prowincja macierzysta: prowincja św. Józefa z Kupertynu w USA  Zakon rozpoczął obecność w Wietnamie w 2004 r. Otwarcie...
colombia

Kolumbia: wizyta w domach formacyjnych kustodii

Po spotkaniu z wychowawcami z Federación América Latina Conventuales (FALC) w dniach 6-11 marca 2023 r. w Bogocie fr. Maximilianus SEMBIRING, wicesekretarz generalny ds....

Jesteśmy pokutnicy z Asyżu

Jesteśmy pokutnicy z Asyżu  Formacja franciszkańska – inspiracje (część 13)  Bracia, którzy przez profesję zakonną odnowili swoją konsekrację chrzcielną i swoje zobowiązanie do naśladowania Jezusa, niech...
Giappone

Obecność misyjna OFMConv w świecie – IX

Prowincja Niepokalanego Poczęcia NMP w Japonii  Prowincja macierzysta: prowincja Matki Bożej Niepokalanej w Polsce (Warszawa)  24 kwietnia 1930 r. św. Maksymilian M. KOLBE, fr. Zeno ŻEBROWSKI...
Assisi

Asyż: formacja misyjna

15 marca 2023 r. w Świętym Konwencie w Asyżu zorganizowano misyjne spotkanie formacyjne. Fr. Dariusz MAZUREK, sekretarz generalny ds. animacji misyjnej, podzielił się ze współbraćmi...
Korea

Obecność misyjna OFMConv w świecie – VIII

Prowincja św. Maksymiliana M. Kolbego w Korei Południowej  Prowincja macierzysta: prowincja włoska św. Antoniego z Padwy (Włochy Północne)  „Kiedyż Niepokalana zapanuje i w tym przepięknym skądinąd...
Tanzania-OFMConv

Obecność misyjna OFMConv w świecie – VII

Kustodia prowincjalna św. Maksymiliana M. Kolbego w Tanzanii  Prowincja macierzysta: prowincja Matki Bożej Niepokalanej w Polsce (Warszawa)  Decyzja o założeniu misji w Tanzanii przez prowincję warszawską...