W dniach 18-21 lipca 2019 roku trzydziestu młodych ludzi z duszpasterstwa młodzieży wraz z fr. Tullio PASTORELLI, fr. Andrés TOSI i postulantem Benjamínem CASTRO przeprowadziło misję zimową w parafii św. Klemensa w Curicó.

Wzorem św. Franciszka i św. Alberta HURTADO, młodzi ludzie pierwszego dnia zaangażowali się w formację osobistą i wspólnotową, a następnie poświęcili się głoszeniu słowa Bożego ludziom z dzielnicy „Villa Arcoiris” w parafii św. Klemensa, w dzielnicy bardzo problematycznej, gdzie znajduje się około stu domów mieszkalnych.
Podczas gdy jedna grupa młodych ludzi prowadziła swoją formację, inna, we współpracy z władzami miejskimi, postawiła prefabrykowany dom dla ubogiej rodziny w sektorze „San Manuel”.
W drugim i trzecim dniu młodzi ludzie zaangażowali się w pracę społeczną, kontynuując wspólną modlitwę i przeżywając chwile adoracji eucharystycznej, aby odnowić siły duszy i serca.
Młodzi ludzie mieli przywilej poznania każdego, kto mieszka w tym sektorze, dzielenia się wiarą i doświadczeniami młodych, chrześcijan, franciszkanów i misjonarzy. Odwiedzili również dom starców „Hogar San Juan Apóstol” oraz uczestniczyli w „Popołudniu dla dzieci”, imprezie poświęconej dzieciom.
Młodzi misjonarze spotkali się z młodzieżą ze wspólnoty parafialnej św. Klemensa, aby towarzyszyć im w sobotnim popołudniowym spotkaniu formacyjnym na temat powołania do lepszego życia i zdolności do podejmowania dobrych i odpowiedzialnych decyzji na przyszłość. Następnie przedstawiono życie św. Franciszka, w aspekcie tego, w jaki sposób on odnajdywał Boga w życiu codziennym. Rozmawiano również o zdolności każdego człowieka do powiedzenia „tak” Panu, który powołuje, oraz o pięknie życia przeżywanego jako pielgrzymi, mając na uwadze cel i metę, a nie jako włóczędzy, którzy chodzą bez celu i sensu. Ten etap formacji zakończył się rozmową o ryzyku i niebezpieczeństwach, z którymi stykają się nastolatkowie, i o tym, jak sobie z nimi radzić i je przezwyciężać.
Na zakończenie misji zimowej, w sobotę 20 lipca, odprawiono Mszę św. w kaplicy „Villa Arcoiris”, a 21 lipca w parafii św. Klemensa. Zaprezentowano wówczas obraz, który towarzyszył młodzieży podczas całej akcji, który w sposób nieusuwalny naznaczył serca każdego z nich.

Verónica RÍOS