Zbliżamy się do uroczystości naszego serafickiego ojca św. Franciszka i jako zakonnicy z delegatury prowincjalnej w Chile, wspominając 25-lecie naszej obecności, przedstawiamy trzeci film, który opowiada o życiu naszej wspólnoty w Santiago.

Wspólnota w Santiago została otwarta 4 października 1996 r. i wikariusz prowincji padewskiej fr. Giuseppe MARINI ogłosił kanonicznie erygowany drugi klasztor misji chilijskiej pw. św. Antoniego z Padwy w miejscowości Conchalí w archidiecezji Santiago.
Bracia przebywali w tym miejscu nieco ponad rok i od razu zauważono, że sektor w północnej części stolicy nie oferuje na poziomie duszpasterskim tego, czego pragnęli bracia z delegatury. W ten sposób rozpoczęto poszukiwania miejsca bardziej odpowiadającego naszemu stylowi franciszkańskiemu. Wśród różnych propozycji ze strony archidiecezji Santiago pojawiła się inicjatywa dotycząca objęcia sanktuarium Niepokalanego Poczęcia, położonego w dzielnicy San Ramón, w południowej części stolicy. I tak 15 marca 1998 r. nastąpiło oficjalne otwarcie nowej placówki. Wspólnota składała się z trzech współbraci: fr. Pietro BELTRAME, gwardiana i rektora sanktuarium, fr. Enrico BROCCHI, wikariusza, fr. Ramón ZAS, ekonoma. W końcu udało się znaleźć równowagę „logistyczną” dla delegatury.
Bracia natychmiast zajęli się odnową obiektu: najpierw kościoła, który wymagał prawie całkowitej przebudowy, a następnie klasztoru, będącego wcześniej własnością braci mniejszych i od kilku lat przekazanego diecezji Santiago.
Z biegiem lat zauważono potrzebę utworzenia niewielkiej parafii i tak w 2003 r. nasza wspólnota, zajmująca się prowadzeniem sanktuarium, stała się również parafią.
Poświęcenie nowego ośrodka odbyło się w 2005 r. w obecności ówczesnego ministra prowincjalnego fr. Marco TASCA. Dzięki nowej strukturze część klasztoru została wykorzystana jako miejsce przeznaczone dla studentów spoza Santiago, oferując w ten sposób pomoc młodym pragnącym zdobyć wyższe wykształcenie. Zasadniczo bracia w Santiago zajmują się duszpasterstwem sanktuaryjnym i parafialnym, duszpasterstwem imigrantów i młodzieżowym w parafii i w szkołach.
Mijające 25-lecie pobytu na chilijskiej ziemi stwarza nam okazję do podziękowania Panu Bogu za otrzymane i wyświadczone dobro. Prosimy o dar Jego Ducha Świętego, abyśmy na tej ziemi misyjnej zawsze byli narzędziami w rękach Bożych i potrafili rozeznawać i wypełniać Jego świętą wolę.

Bracia z delegatury w Chile