Dostępny jest pierwszy w tym roku numer biuletynu Zakonu „Fraternus Nuntius”, który zawiera dokumenty i wiadomości za okres styczeń-marzec 2022 r.

W pierwszej części zamieszczone jest kalendarium ministra generalnego fr. Carlosa A. TROVARELLI (s. 4) i akta definitorium generalnego (s. 5-6).
Z informacji odnoszących się do urzędów generalnych (s. 7-27) zwracamy uwagę na wspomnienie o fr. Nicola RAIMONDI (s. 7-8), sytuację dotyczącą Ukrainy (s. 10-11 i 13-16) oraz propozycję modlitwy o pokój i za naszych braci na Ukrainie (s. 25-26).
W biuletynie znajduje się też strona poświęcona solidarności w Zakonie (s. 28).
W dalszej części pojawiają się teksty poświęcone federacjom: African Federation of Conventual Franciscans (s. 29-30) – rekolekcje w Ghanie (s. 30); Centralis Europae Foederatio (s. 31-32) – kurs formacyjny w Niemczech (s. 32); Conventual Franciscan Federation – zawierzenie Matce Bożej (s. 33-34); Federación América Latina Conventuales (s. 35-49) – posiedzenie plenarne FALC w Ekwadorze (s. 44-45); Federation of Asian Minor Conventuals (s. 50-58) – pierwsze święcenia kapłańskie na Sri Lance (s. 56-57); Foederatio Europae Mediae et Orientalis (s. 59-75) – wiadomości dotyczące Ukrainy (s. 63-65, 67, 70-71, 74-75); Federazione Intermediterranea Ministri Provinciali (s. 76-83) – informacje z Libanu (s. 80-82).
Końcowy dział poświęcony jest kapitułom prowincjalnym i kustodialnym (s. 84-97).

Ostatnia strona zawiera informacje anagraficzne (s. 98).

Biuro ds. komunikacji

Fraternus Nuntius 1/2022 >>>