Podczas wizyty w Kenii fr. Michaela LASKY, delegata generalnego ds. sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia, odbytej w dniach 10-17 września 2022 r., w centrum pojawiło się suahilijskie słowo: HARAMBEE, wyrażające ważność bycia wszystkich razem, aby świat, w którym żyjemy, uczynić lepszym miejscem.

Papież Franciszek mówi o tej koncepcji, posługując się myślą franciszkańską: „bracia wszyscy” i „kultura spotkania”.
„Mówienie o «kulturze spotkania» oznacza, że naszą pasją jako ludu jest pragnienie spotkania, poszukiwanie punktów stycznych, budowanie mostów, projektowanie czegoś, co angażowałoby wszystkich. Stało się to aspiracją i stylem życia. Podmiotem tej kultury jest lud” (Fratelli tutti, 216).
Podczas warsztatów na temat sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia oraz etyki franciszkańskiej dla grupy zakonników w Ruiri dyskutowano o tym, jak wykorzystać Pieśń słoneczną św. Franciszka do szukania punktów stycznych w braterstwie i w posłudze… HARAMBEE!
Przywilejem dla delegata generalnego była prośba o wygłoszenie kazania na Mszy św., podczas której przyjęto nowych postulantów w Ruiri. Tego samego dnia franciszkańskie wezwanie do sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia było przeżywane z postulantami przez pryzmat metody modlitewnej św. Klary: patrzeć, rozważać, kontemplować i naśladować… HARAMBEE!
Kościół Matki Bożej Królowej Apostołów w Gaturi jest nową placówką duszpasterską dla prowincji kenijskiej. Zakonnicy są tam dopiero od pół roku! Do parafii należy 20 kaplic w okolicy. Fr. Bonifacio NZIOKI MUIA zwołał katechistów ze wszystkich wspólnot na dzień formacji. Wspólnie dyskutowano o tym, jak ważne jest postrzeganie siebie jako części Bożego stworzenia, jako braci i sióstr dla wszystkiego, co żyje… HARAMBEE.
Fr. James KABATA przyjął delegata ds. sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia w instytucie filozoficznym „Consolata” w Nairobi, gdzie omówiono pracę „franciszkańskiego teatru społecznego” na Ukrainie i w Polsce…. HARAMBEE.
Wielkie podziękowanie należy się fr. Obed Muriungi KAROBIA, który ludowi Bożemu przedstawił delegata generalnego jako fr. Mike MURITHI Lasky. MURITHI znaczy pasterz, więc od razu mógł się on poczuć w tej wspólnocie jak w domu, i choć ludzie trochę się śmiali, to witali go z otwartymi ramionami… HARAMBEE.

Fr. Michael LASKY, delegat generalny ds. sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia