W sobotę 14 lipca 2018 r. w kościele św. Franciszka z Asyżu w Padang Bulan (Medan, Sumatra Północna) na ręce fr. Maximilianus SEMBIRING, kustosza kustodii prowincjalnej Niepokalanego Poczęcia NMP w Indonezji, śluby wieczyste złożyli: fr. Romarius Ireneo TARIGAN, fr. Florianus Joni SAMAN, fr. Yohanes KEFI, fr. Richardus NATUN, fr. Lodovikus Suban HAYONG, fr. Samuel SIMANGUSONG.

We Mszy św. i następującym po niej przyjęciu uczestniczyli liczni zakonnicy z kustodii i rodziny neoprofesów, a także wierni z pięciu „naszych” parafii znajdujących się w okolicy.
Do uroczystości dołączyli się fr. Marselinus Salem DAMANIK i fr. Andreas Elpian GURUSINGA, kapłani, obchodzący 25-lecie życia zakonnego.
Dwóm neoprofesom (fr. Lodovicus i fr. Samuel) pozostał jeszcze rok studiów teologicznych do ukończenia formacji i nadal pozostaną w domu formacyjnym, zaś czterej pozostali zaliczyli kurs studiów i w przyszłych miesiącach planowane są święcenia diakonatu.
W niedzielę wieczorem 15 lipca 2018 r. w kaplicy nowicjajckiej św. Antoniego z Padwy w Tiga Dolok 12 postulantów przyjęło habit zakonny w naszej rodzinie franciszkańskiej. Obłóczyny zostały połączone z nieszporami, którym przewodniczył kustosz prowincjalny.
Z kolei w poniedziałek 16 lipca 2018 r. w kościele parafialnym św. Antoniego z Padwy w Tiga Dolok (Sumatra Północna) została odprawiona Msza św., podczas której śluby czasowe złożyło 7 nowicjuszy po ukończeniu rocznego nowicjatu. Na początku było 9 nowicjuszy, ale 2 wybrało inną drogę realizowania swojego powołania. Nowi profesi czasowi to: fr. Frederikus Siuk Tefnaif, fr. Servasius Nonon USTAKU, fr. Ignasius Jonathan SITUMORANG, fr. Jeremiah USSANAK, fr. Robertus Crisanto SENA, fr. J. Agung BATHARA, fr. Maurice Dicky NOBATONIS. We Mszy św. i następującym po niej przyjęciu wzięło udział wielu zakonników z kustodii i rodziny neoprofesów, a także liczni wierni z parafii.

Fr. Maximilianus SEMBIRING, kustosz