8 grudnia 2020 r., z okazji 150. rocznicy ustanowienia Opiekuna Jezusa patronem Kościoła powszechnego, papież Franciszek ogłosił „rok św. Józefa”, który zakończy się 8 grudnia 2021 r.

Z tej okazji papież opublikował list apostolski Patris corde, w którym określił św. Józefa takimi tytułami, jak „ukochany ojciec; ojciec czułości, w posłuszeństwie i w gościnności; ojciec twórczej odwagi”. Nawiązał w ten sposób do dekretu bł. Piusa IX ogłaszającego św. Józefa patronem Kościoła powszechnego. Przy tej sposobności papież Franciszek ujawnił swoje osobiste nabożeństwo do Oblubieńca NMP, podkreślając, że od ponad 40 lat codziennie odmawia modlitwę do niego skierowaną. Z publikacją listu apostolskiego Patris corde związany jest też dekret Penitencjarii Apostolskiej, który łączy „rok św. Józefa” z udzielaniem specjalnych odpustów.
O św. Józefie napisano już bardzo wiele. Bardzo bogata jest literatura egzegetyczna, teologiczna, duchowa czy ikonograficzna odnosząca się do osoby, która nie powiedziała ani jednego słowa, a przynajmniej jej ewentualnej wypowiedzi nie zanotowała żadna księga kanoniczna Nowego Testamentu. Według Biblii anioł trzykrotnie nawiedził Józefa podczas snu. Za każdym razem przynosił mu specjalny przekaz i wskazówki od Boga, które pomagały czy też wskazywały mu, jaką winien podjąć decyzję, co zrobić lub czego zaniechać, dokąd się udać.
W listopadzie 2021 r. ukazała się we włoskim wydawnictwie „Edizioni Leggimi” w Vignolo moja książka pt. Listy św. Józefa. Książka nie mówi bezpośrednio i ściśle o Józefie. Jest próbą szukania odpowiedzi na pytania, jakie dręczą wielu z nas. Wszyscy szukamy mistrzów, którzy udzielą rozwiązań, wniosą światło, zaradzą… Dla bardzo wielu takim mistrzem jest właśnie św. Józef.
Ludzie, wierzący i niewierzący, piszą więc do niego w sprawach dla siebie ważnych, on zaś – jako dobry mąż, opiekun, człowiek pracy – cierpliwie i mądrze im odpowiada. Czyni to w formie listów. Odpowiadając na nie, nawiązuje, bardziej lub mniej, do osobistej historii. Czerpie z niej to, co – jak sądzi autor – może pomóc jego adresatom w wyjściu z trudności, w jakich się znaleźli, umocnić ich w wierze, pocieszyć w strapieniu. Czy jego odpowiedzi ich zadowolą? Ocena należy do czytelnika.

Fr. Zdzisław Józef KIJAS