Minister generalny fr. Carlos Alberto TROVARELLI, po uzyskaniu zgody definitorium generalnego na sesji w dniu 13 sierpnia 2019 r., potwierdził 20 sierpnia 2019 r.:

– fr. Lauro Diogo APOLINÁRIO archiwistą i bibliotekarzem generalnym,
– fr. Alfred PARAMBAKATHU asystentem generalnym ds. Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (FZŚ),
– fr. Germano TOGNETTI delegatem generalnym ds. drugiego Zakonu i instytutów afiliowanych,
– fr. Damian-Gheorghe PĂTRAŞCU postulatorem generalnym.

Minister generalny, po otrzymaniu pozytywnej opinii swojego definitorium na tej samej sesji, mianował w dniu 20 sierpnia 2019 r.:
– Fr. Raffaele DI MURO swoim delegatem ds. Rycerstwa Niepokalanej.

Po uzyskaniu zgody definitorium na tej samej sesji minister generalny mianował w dniu 17 września 2019 r.:
– fr. Alejandro PALACIOS VÁZQUEZ delegatem generalnym ds. komunikacji,
– fr. Piotra STANISŁAWCZYKA delegatem generalnym ds. formacji,
– fr. Kazimierza CIEŚLIKA ojcem duchownym w międzynarodowym kolegium Seraphicum w Rzymie,
– fr. Joseph KACHELEWA wicerektorem międzynarodowego kolegium Seraphicum,
– fr. José Alberto SUÁREZ ALEMÁN wicerektorem międzynarodowego kolegium Seraphicum.

Ponadto w dniu 21 sierpnia 2019 r. minister generalny wraz ze swoim definitorium wybrał fr. Roberta LEŻOHUPSKIEGO gwardianem klasztoru św. Antoniego przy Termach w Rzymie.

Fr. Tomasz SZYMCZAK, sekretarz generalny