Od 21 do 23 kwietnia 2021 r. bracia z kustodii prowincjalnej Bliskiego Wschodu i Ziemi Świętej spotkali się online, aby uczestniczyć w trzech dniach formacyjnych, które prowadzili fr. Lucian HORLESCU i fr. Virgil BLAJ.

Pierwszy dzień był poświęcony formacji ustawicznej wszystkich braci z kustodii. Spotkanie poprowadził fr. Lucian HORLESCU, który omówił temat czystości. W pierwszej części, po wyjaśnieniu terminologii, prelegent poruszył psychologiczne aspekty czystości. Ukazał, w jaki sposób dojrzałość psychiczno-emocjonalna predysponuje osobę do dobrego przeżywania celibatu, a do tego dochodzi tu jeszcze potrzeba „chcieć to robić” (wybór powołania) i zaangażowanie w jego konkretną realizację (styl życia duchowego). Oznacza to zdolność uwolnienia serca od wszelkich egoistycznych instynktów, niewłaściwych postaw, fałszywych pragnień i skłonności, aby uczynić je wolnym z miłości do Boga i dla Boga. W ten sposób oczyszczone serce staje się sercem zdolnym do oddania się w modlitwie Temu, którego kocha i przez którego czuje się kochane.
Po południu zostały pogłębione duchowe aspekty czystości. Mówca podkreślił, że wybór życia w czystości musi być dokonany we wszystkich wymiarach ludzkiej osoby: na poziomie fizjologicznym (czyste ciało), na poziomie psychologiczno-relacyjnym (czysty sposób kochania) i na poziomie duchowym (czyste serce). Ten sposób przeżywania czystości musi być zoptymalizowany i wspierany poprzez praktykowanie kilku niezbędnych cnót: skromność (sposób zadbania o siebie, ubierania się i wyrażania się poprzez różne postawy), wstrzemięźliwość (sposób powściągliwego życia we wszystkim, znajdując właściwą miarę dla wszystkiego), pokora (poddanie się planowi Stwórcy, wystrzegając się samowystarczalności), roztropność (unikanie przeceniania siebie w radzeniu sobie z bieżącymi zagrożeniami), wierność (życie w harmonii z własnym wyborem powołania i z Ewangelią).
W drugim dniu trzy konferencje przygotował fr. Virgil BLAJ. Proboszczowie i odpowiedzialni za duszpasterstwo rozważali temat: Nawrócenie duszpasterskie i misyjne. Dla Ewangelii nie ma wierności bez ryzyka. Wprowadzeniem do zagadnienia była homilia papieża Franciszka z 15 listopada 2020 r. wygłoszona z okazji obchodów światowego dnia ubogich, gdzie, wyjaśniając przypowieść o talentach, wskazał na styl służby: „Nie służy życiu ten, kto nie żyje po to, żeby służyć. W Ewangelii dobrymi sługami są ci, którzy podejmują ryzyko”.
Zainspirowany książkami dwóch autorów (Thomas FRINGS, W ten sposób proboszcz już nie może robić – powiem wam dlaczego; Alberto PORRO, Jak przetrwać w Kościele katolickim i nie stracić wiary), prelegent zwrócił uwagę na „odnowę duszpasterską po Vaticanum II”, analizując obecny kryzys i proponując „poszukiwanie nowych dróg akcji duszpasterskiej”, aby duszpasterstwo było otwarte na innych, nawiązywało dialog i pogłębiało wiarę.
W drugiej części prezentacji tematu, analizując, co papież rozumie przez „nawrócenie duszpasterskie i misyjne”, współbracia zastanawiali się, jaką postawę należy przyjąć, aby prowadzić wiernych w nowości i kreatywności wiary, w nadziei, którą należy rozbudzać w sercach i sumieniach. Na koniec odpowiedzialni za duszpasterstwo podzielili się swoimi opiniami, obawami dotyczącymi obecnej sytuacji i własnymi nadziejami duszpasterskimi.
W ostatnim dniu gwardiani z czterech wspólnot kustodii spotkali się z fr. Virgil BLAJ, aby rozważyć, jak przezwyciężać różne trudne sytuacje w życiu braterskim.

Fr. Anton BULAI
Fr. Andrei BEJAN