W dniu 1 października 2020 r., uroczystym odśpiewaniem pieśni Gaudeamus igitur, rozpoczął się nowy rok akademicki w wyższym seminarium duchownym w Łodzi Łagiewnikach.

Mszy św. przewodniczył fr. Grzegorz BARTOSIK, minister prowincjalny prowincji Matki Bożej Niepokalanej w Polsce (Warszawa), a kazanie wygłosił fr. Wojciech KULIG, minister prowincjalny prowincji św. Maksymiliana M. Kolbego w Polsce (Gdańsk).
Po liturgii uczestnicy zebrali się w seminaryjnej auli, gdzie, po odśpiewaniu pieśni Gaude Mater Polonia, rektor seminarium powitał zaproszonych gości, a wśród nich dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, księży rektorów z trzech łódzkich seminariów duchownych, wicerektora seminarium w Łowiczu oraz wykładowców, zarówno duchownych, jaki i świeckich.
Następnie sekretarz seminarium odczytał sprawozdanie z poprzedniego roku akademickiego, a potem kilku studentom wręczono nagrody za najlepsze wyniki w nauce.
Kolejnym punktem inauguracji była immatrykulacja braci z pierwszego roku oraz wręczenie im indeksów. Mury seminarium powiększyły się o 9 współbraci (7 kleryków i 2 juniorystów).
Wykład inauguracyjny wygłosił fr. Karol ADAMCZEWSKI na temat: Biblijno-rzymskie korzenie procesowej zasady testis unus testis nullus.
Od tego roku akademickiego zmienił się zarząd seminarium: rektor – fr. Piotr ŻURKIEWICZ, wicerektor – fr. Jacek KORSAK, sekretarz studiów – fr. Jan OLSZEWSKI, ojcowie duchowni – fr. Edward SOBOLEWSKI i fr. Grzegorz PAPUGA. Wszystkim życzymy obfitości łaski Bożej i opieki Niepokalanej w pełnieniu powierzonych posług.

Fr. Grzegorz M. ŚWIERKOSZ