30 kwietnia 2021 r., w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny „della Grottella” w Kupertynie, na zakończenie celebracji eucharystycznej pod przewodnictwem bp. Fernando Tarcisio FILOGRANA, ordynariusza diecezji Nardò-Gallipoli w Apulii, został ustanowiony diecezjalny trybunał ds. beatyfikacji naszego współbrata fr. Egidio MEROLA, kapłana urodzonego 1 maja 1906 r. w Barra i zmarłego 6 stycznia 2002 r. w Kupertynie. Na uroczystości był obecny minister prowincjalny prowincji świętych Mikołaja i Anioła we Włoszech (Apulia) fr. Vincenzo GIANNELLI, zakonnicy z klasztoru św. Józefa z Kupertynu, liczni kapłani, burmistrz Kupertynu prof. Sandrina SCHITO.

„Zaczynamy podążać tą drogą, ufając w pomoc Pana Boga. Jeśli taka będzie Jego wola, będziemy mieli kolejnego pokornego zakonnika, który w ślad za św. Józefem z Kupertynu zostanie wyniesiony do chwały ołtarzy” – stwierdził biskup.
Ceremonię rozpoczął wicepostulator fr. Donato GRILLI od wręczenia biskupowi petycji, w której pozytywnie wypowiedziały się konferencja episkopatu Apulii i Stolica Apostolska. Następnie wszyscy członkowie trybunału złożyli przysięgę o zachowaniu tajemnicy: ks. Giuseppe PICA, delegowany sędzia biskupa, ks. Salvatore MARULLI, promotor sprawiedliwości, Gianluca POLO i Diego GRASSI, notariusze. Przysięgę złożyli także biskup i wicepostulator.
W trakcie procesu w pierwszej kolejności zostaną przesłuchani świadkowie, którzy odpowiedzą na pytania dotyczące życia i heroiczności cnót współbrata. Na zakończenie etapu diecezjalnego fr. Egidio MEROLA zostanie ogłoszony sługą Bożym. Potem cała dokumentacja zostanie przesłana do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie, a po jej zbadaniu i zatwierdzeniu będzie mu przysługiwał tytuł czcigodnego sługi Bożego. Od tego momentu będzie potrzebny cud wyjednany za jego wstawiennictwem, po czym nastąpi ogłoszenie go błogosławionym i świętym.
Ważne było, aby rozpocząć tę procedurę, która poprowadzi nas tam, gdzie Pan Bóg zechce, czekając wytrwale na osąd Kościoła, naszej matki i nauczycielki. Dobrze byłoby jednak bliżej poznać naszego brata, który przeżył swoje życie jako zakonnik i kapłan pod znakiem pokory, pełniąc apostolat poprzez sakrament spowiedzi i niesienie pociechy chorym. Był wzorowym zakonnikiem i gorliwym kapłanem, „wykonywał zwyczajne rzeczy codziennego życia i powołania z całym zaangażowaniem i poświęceniem, na jakie było go stać” – powiedział bp Giuseppe PIEMONTESE, nasz współbrat i biskup Terni-Narni-Amelia.
Wszystko to pozwoliło mu być prawdziwym „mężem Bożym”, przykładem dla nas zakonników i świadkiem do naśladowania przez wszystkich wiernych.

Fr. Donato GRILLI, wicepostulator