W sanktuarium Matki Bożej w Szentkút na Węgrzech w dniach 23-28 października 2023 r. odbyło się zebranie plenarne FEMO (Foederatio Europae Mediae et Orientalis). Obecni byli przełożeni prowincji, kustodii i delegatur z 11 krajów.

Na spotkanie został zaproszony dr Imre MOLNÁR, historyk i były dyplomata, który opowiedział o swoim nawróceniu oraz o historii Kościoła na Węgrzech.
Fr. Robert LEŻOHUPSKI, prawnik, omówił wytyczne dotyczące ochrony małoletnich i osób bezradnych przed nadużyciami seksualnymi i procedury do zastosowania w przypadku zgłoszenia przestępstwa. W drugiej części mówił o nadużyciach duchowych (świadomość – zapobieganie – oczyszczenie).
Online połączył się fr. Piotr STANISŁAWCZYK, delegat generalny ds. formacji. Przedstawił dwa dokumenty: Discepolato francescano i Ratio studiorum generalis.
Zdalnie na zebraniu obecny był też fr. Robert ZBIERAŃSKI, przewodniczący komisji ds. formacji FEMO. Zrelacjonował dotychczasową działalność komisji i spotkania z przełożonymi domów formacyjnych. Scharakteryzował braci przeżywających formację początkową i ich problemy w świecie współczesnym.
Na zebranie przybył fr. Stanisław JAROMI, przewodniczący komisji ds. sprawiedliwości, pokoju oraz integralności stworzenia FEMO. Został poproszony o przedstawienie koncepcji obchodów 800-lecia Pieśni słonecznej, które planowane są w 2025 r.
Fr. Jan Maria SZEWEK, sekretarz FEMO, omówił dokument Zakonu o wytycznych dotyczących przygotowania dyrektoriów prowincjalnych lub kustodialnych o korzystaniu z nowych mediów.
Podczas zebrania przełożeni dzielili się radościami i troskami dnia codziennego swoich prowincji, kustodii i delegatur. Mówili też o sprawach personalnych i powołaniowych w jurysdykcjach oraz o planach na przyszłość.
Fr. Tomáš LESŇÁK, asystent generalny FEMO, przekazał pozdrowienia od ministra generalnego. Zaprosił braci do dyskusji na temat realizacji dotychczasowych uchwał, zwłaszcza dotyczących współpracy ze świeckimi i popierania wspólnotowych inicjatyw życia wierniejszego naszemu charyzmatowi: „dla młodego wina nowe bukłaki”. Zachęcił do wspólnego dzielenia się sprawami, którymi żyje Kościół.
Ostatnim punktem zebrania plenarnego były wybory nowego zarządu: przewodniczący – fr. Wojciech KULIG, minister prowincjalny prowincji św. Maksymiliana M. Kolbego w Polsce (Gdańsk); wiceprzewodniczący – fr. Piotr PAWLIK, minister prowincjalny prowincji świętych Cyryla i Metodego w Czechach; sekretarz – fr. Piotr MATUSZAK z prowincji gdańskiej.
Do FEMO należy 11 krajów: Białoruś, Bułgaria, Czechy, Kazachstan, Litwa, Polska, Słowacja, Rosja, Ukraina, Uzbekistan i Węgry.

Następne zebranie FEMO odbędzie się 2-7 września 2024 r. w Bułgarii.

Fr. Jan M. SZEWEK