piątek, 23 lutego 2018
  • en
  • es
  • pl
  • it

Klasztor Świętych XII Apostołów w Rzymie [Kuria generalna]

Convento Santi Apostoli; Piazza XII Apostoli, 51; 00187 Roma (Italia); tel. centr.: [+39] 06.699571, fax: [+39] 06.69957321

 

W bezpośrednim sąsiedztwie Placu Weneckiego (Piazza Venezia), przez wielu uważanego za faktyczne centrum Rzymu, mieści się ośrodek administracyjny Zakonu oraz klasztor Świętych XII Apostołów i Bazylika pod tym samym wezwaniem podarowana przez Stolicę Apostolską Braciom Mniejszym Konwentualnym w 1517 roku. Klasztor jest własnością Watykanu, podczas gdy Bazylika należy do państwa włoskiego.

Obecnie jest nas 35 zakonników mieszkających na stałe w klasztorze, w wieku od 35 do 95 lat. Pochodzimy z 11 różnych krajów, reprezentujących 19 jurysdykcji Zakonu. Jesteśmy w samym sercu Rzymu, stąd w codziennym użyciu najpowszechniejszy jest oczywiście język włoski; często jednak rozbrzmiewają tu pozostałe trzy urzędowe języki Zakonu (polski, angielski, hiszpański).

Zasadniczym zadaniem braci mieszkających w tym klasztorze jest oczywiście posługa na rzecz zarządu generalnego Zakonu. Tutaj rezyduje m.in. Definitorium generalne oraz mają swoje siedziby różne urzędy. Naturalnie definitorzy często podróżują po świecie, aby śledzić problemy i radości jurysdykcji, za które są odpowiedzialni.

W administracji generalnej Zakonu ważne miejsce zajmuje Sekretariat generalny, w którym, oprócz sekretarza generalnego, pracuje w pełnym wymiarze godzin trzech zakonników: odpowiedzialni są oni za stronę internetową Zakonu, bazę danych, tłumaczenia (na języki: polski, angielski i włoski; na chwilę obecną brakuje tłumacza na j. hiszpański), pomoc przy załatwianiu formalności związanych z pobytem.

Znajduje się tu Ekonomat generalny, w którego skład wchodzą ekonom generalny, poborca generalny i przedstawiciel prawny. Pozostałe urzędy kurii generalnej mieszczące się w klasztorze należą do prokuratora generalnego, postulatora generalnego ds. prowadzenia procesów kanonizacyjnych oraz archiwisty generalnego. Posługę na rzecz kurii generalnej pełnią także sekretarz osobisty Ministra generalnego i redaktor czasopisma urzędowego „Commentarium Ordinis”.

We wspólnocie przebywa grupa zakonników zajmujących się opieką duszpasterską w parafii. Na jej czele stoi proboszcz, którego wspomaga kilku współbraci posługujących w konfesjonale i animujących liturgię w Bazylice.

Bardzo pomocni są bracia, którzy pracują na portierni, zarządzają domem czy podejmują inne codzienne obowiązki na rzecz wspólnoty klasztornej.

Niemniej ważną rolę spełnia kilku współbraci w starszym wieku, którzy przez wiele lat z oddaniem służyli Zakonowi, zaś obecnie podejmują się takich zadań, na ile pozwalają im siły fizyczne, ale przede wszystkim wspierają wspólnotę modlitwą, przykładem wierności i godną pochwały miłością do Zakonu. 

fr. Roberto Brandinelli, gwardian
Październik 2016 r.

 
Santi Apostoli

Formularz logowania

Wpisz nazwę użytkownika i hasło

Aby uzyskać dane do logowania przejdź do >>> rejestracja

WordPress Video Lightbox Plugin