W dniach 23 listopada – 3 grudnia 2019 r. w prowincji świętych Cyryla i Metodego w Czechach odbyła się kanoniczna wizytacja generalna w związku ze zbliżającą się kapitułą prowincjalną zwyczajną, która będzie miała miejsce w maju 2020 r.

W imieniu ministra generalnego wizytację przeprowadził fr. Tomáš LESŇÁK, asystent generalny FEMO (Foederatio Europae Mediae et Orientalis).
W prowincji jest pięć wspólnot klasztornych. Poza granicami kraju przebywa pięciu profesów czasowych, którzy odbywają formację zakonną.
Wizytacja kanoniczna rozpoczęła się w klasztorze w Pradze, a zakończyła spotkaniem wizytatora z definitorium prowincjalnym w Brnie, podczas którego podzielił się swoimi spostrzeżeniami i przekazał zalecenia powizytacyjne.

Fr. Tomáš LESŇÁK, asystent generalny FEMO