Kapituły i Kongresy

Icon

Kapituła generalna 2019

Icon

Kapituła generalna 2013

Icon

Kongres w Nairobi 2011

Icon

Zgromadzenie w Argentnie 2010

Icon

Kongres w Indiach, 2006

Icon

Convegno Polonia, 2004 (po włosku)

Icon

Kapituła generalna, Ariccia 1998