Kapituły i Kongresy

Icon
Kapituła generalna 2019
Icon
Kapituła generalna 2013
Icon
Kongres w Nairobi 2011
Icon
Zgromadzenie w Argentnie 2010
Icon
Kongres w Indiach, 2006
Icon
Convegno Polonia, 2004 (po włosku)
Icon
Kapituła generalna, Ariccia 1998