Listy okólne Ministra generalnego

Icon

2021-MG-05 278.47 KB 20 downloads

Uroczystość św. Franciszka z Asyżu ...

Icon

2021-MG-04 283.39 KB 17 downloads

Osiemdziesiąta rocznica śmierci świętego Maksymiliana M. Kolbego ...

Icon

2021-MG-03 2.70 MB 37 downloads

800. rocznica obecności franciszkanów w Niemczech ...

Icon

2021-MG-02 205.10 KB 16 downloads

Przesłanie ministra generalnego na Wielki Post 2021 r. ...

Icon

2021-MG-01 200.63 KB 11 downloads

Siedemsetlecie śmierci Dantego Alighieri ...

Icon

2020-MG-10 879.74 KB 14 downloads

List Ministrów generalnych franciszkańskich na Boże Narodzenie ...

Icon

2020-MG-9 80.63 KB 13 downloads

Święcenia biskupie fr. Mauro GAMBETTI ...

Icon

2020-MG-8 422.34 KB 17 downloads

4 października - Słowa pozdrowienia i refleksje z okazji uroczystości św. Franciszka...

Icon

2020-MG-7 1.10 MB 29 downloads

„Żyć i naśladować”. List franciszkańskich ministrów generalnych ...

Icon

2020-MG-6 142.86 KB 18 downloads

Ogólne zarządzenie wykonawcze dotyczące okresu szabatowego ...

Icon

2020-MG-5 91.87 KB 11 downloads

Święcenia biskupie Fr. Marco TASCA ...

Icon

2020-MG-4 113.59 KB 11 downloads

Urząd ds. Projektów SGAM [Prezentacja] ...

Icon

2020-MG-3 538.24 KB 16 downloads

[7 maja 2020 r.] Specjalne poświęcenie Zakonu Matce Bożej ...

Icon

2020-MG-2 74.13 KB 18 downloads

[19 marca 2020] - COVID-19 ...

Icon

2020-MG-1 432.76 KB 31 downloads

Uchwała 9 podjęta na 202. kapitule generalnej zwyczajnej w 2019 r. „Dla młodego...

Icon

2019-MG-2 307.11 KB 15 downloads

Przesłanie na Boże Narodzenie 2019 ...

Icon

2019-MG-1 699.61 KB 22 downloads

List do braci na uroczystość św. Franciszka z Asyżu ...

Icon

2018-MG-2 595.60 KB 22 downloads

Ogłoszenie Kapituły generalnej zwyczajnej 2019 ...

Icon

2018-MG-1 1.31 MB 31 downloads

Zwołanie Kapituły generalnej nadzwyczajnej 2018 ...

Icon

2017-MG-Kolbe 117.24 KB 18 downloads

Święty Maksymilian Kolbe kontynuuje swoje proroctwo. ...

Icon

2016-MG 466.48 KB 13 downloads

Jednoczyć się w misji ...

Icon

2015-MG-1 763.81 KB 16 downloads

Pokarm, który syci. Aby życie było zdrowe i święte. ...

Icon

2015-MG-2 146.17 KB 15 downloads

Nowe Statuty generalne Rycerstwa Niepokalanej (MI). ...

Icon

2015-MG-3 268.80 KB 16 downloads

Oddać życie. Serce i horyzont misji. W oczekiwaniu na beatyfikację o. Michała...

Icon

2014-MG-1 409.97 KB 12 downloads

Rewizja Konstytucji ...

Icon

2014-MG-2 138.39 KB 13 downloads

Beatyfikacja Fr. Francesco ZIRANO ...

Icon

2011-MG 586.63 KB 18 downloads

Powrócić do tego, co najważniejsze ...

Icon

2010-MG 273.21 KB 18 downloads

Formacja: sprawa serca ...

Icon

2009-MG 442.72 KB 14 downloads

Między pamięcią a teraźniejszością. Formacja w drodze – drogą formacji w...

Icon

2008-MG 1.89 MB 14 downloads

„Reguła i życie braci mniejszych polega na ...” ETAP CZWARTY 2008-2009: Dar...

Icon

2007-MG 1.10 MB 16 downloads

„Pan dał mi braci…”  ETAP TRZECI 2007-2008 ...

Icon

2006-MG 213.50 KB 14 downloads

„Mnie, bratu Franciszkowi, Pan dał tak rozpocząć życie pokuty...”  DRUGI...

Icon

2005-MG 306.15 KB 18 downloads

Panie, co chcesz, abym czynił?  PIERWSZY ETAP 2005-2006 ...

Icon

2005-MG-Prog.-Cent. 244.55 KB 18 downloads

NAŚLADUJĄC CHRYSTUSA Z FRANCISZKIEM DZISIAJ.  Itinerarium przeżywania w braterskiej...