W dniach 22-26 stycznia 2018 r. w klasztorze św. Maksymiliana w Parañaque kustodia Niepokalanego Poczęcia i bł. Bonawentury z Potenzy na Filipinach odbyła drugą część swojej VIII kapituły kustodialnej zwyczajnej.

Było obecnych 32 ojców kapitulnych wraz z fr. Benedict BAEK, asystentem generalnym FAMC, i fr. Claudio IORIS, delegatem prowincjalnym i ekonomem prowincjalnym. W gronie zakonników-słuchaczy byli: fr. Jude WINKLER, asystent generalny CFF, fr. Angelo PALUMBO, przedstawiciel prawny prowincji matki naszego serafickiego ojca św. Franciszka we Włoszech (Neapol), i fr. Ireneo DAEP, definitor prowincjalny.
Druga część kapituły rozpoczęła się od sprawozdania fr. Andrew DATOY dotyczącego stanu ekonomicznego wszystkich klasztorów w kustodii w latach 2013-2017. Następnie odbyła się prezentacja Mylene SALUTA na temat „Stowarzyszenia na rzecz ochrony stworzenia” (FCCAI) jako partnera misji Międzyfranciszkańskiej Konferencji Ministrów na Filipinach (IFMCP). Fr. Jude WINKLER dokonał wprowadzenia duchowego pod kątem słowa Bożego i braterstwa. Kapituła zastanawiała się nad zagadnieniami już wcześniej wybranymi i przygotowanymi podczas przerwy między pierwszą i drugą częścią. Na koniec zatwierdzono 10 priorytetowych uchwał.
Zostali wybrani następujący gwardiani na kadencję w latach 2017-2021: fr. Jeronimo JACOBO – klasztor Niepokalanej w Novaliches, fr. Emmanuel GIVA – klasztor św. Maksymiliana w Parañaque, fr. Daniel SUGATAN – klasztor św. Józefa w Tagaytay, fr. Christian ORNUM – klasztor św. Augustyna w Parañaque, fr. Josel MARTINEZ – klasztor św. Antoniego w Eastern Samar.
Zakonnicy wybrani wychowawcami to: fr. Matthew FARAON – mistrz nowicjuszy, fr. Jeremiah ARGUELLES – magister postulatu, fr. Leonides MATEO – asystent powołaniowy. Wyznaczono różnych przewodniczących do spraw liturgii, formacji, finansów i prowadzonych dzieł, apostolstwa i misji.
Ojcowie kapitulni zatwierdzili kustodialny plan czteroletni pt. „Kontynuując budowanie wspólnoty ewangelizacyjnej”. Jak wskazuje tytuł, współbracia pragną skoncentrować się na tym, jak być franciszkaninem konwentualnym, pozostać zakorzenionym w Ewangelii i mieć silne poczucie braterstwa, jako część zakonu międzynarodowego i jako kustodia filipińska, wypełniając zadania wspólnoty ewangelizującej.
U podstaw tego wszystkiego leży pragnienie ojców kapitulnych, aby stać się kustodią samowystarczalną, przyszłą prowincją zakonną. Na ostatniej sesji kapitulnej Msza św. została odprawiona za zmarłych zakonników z prowincji neapolitańskiej i misjonarzy na misjach. Przed udzieleniem końcowego błogosławieństwa kustosz prowincjalny fr. wręczył zakonnikom listy obediencyjne.
W przyszłym roku kustodia będzie obchodzić 30. rocznicę powstania. Cała kustodia pozostaje wdzięczna Bogu, kurii generalnej, prowincji neapolitańskiej i innym jurysdykcjom zakonu.

Fr. Daniel M. SUGATAN, sekretarz kustodii