Dnia 30 maja 2022 r. Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych miał okazję gościć w klasztorze Świętych Dwunastu Apostołów w Rzymie delegację irańską, na której czele stał Ajatollah Ali Reza ARAFI, przewodniczący seminariów islamskich Islamskiej Republiki Iranu.

Ajatollah Ali Reza ARAFI miał już sposobność poznać jednego z naszych współbraci, kiedy kilka tygodni temu w Qom w Iranie spotkał się z abp. Dominique MATHIEU, arcybiskupem archidiecezji Teheran-Ispahan dla wiernych obrządku łacińskiego. Arcybiskup zachęcił Ajatollaha do odwiedzenia naszych ośrodków we Włoszech i jego zaproszenie zostało przyjęte.
Delegacja irańska, która 30 maja 2022 r. rano udała się do Watykanu na spotkanie z papieżem Franciszkiem, przybyła w godzinach wieczornych do klasztoru Świętych Dwunastu Apostołów. Wspólnota franciszkańska miała radość gościć Ajatollaha ARAFI, ambasadora Islamskiej Republiki Iranu przy Stolicy Apostolskiej Seyed Taha HASHEMI, wiceprzewodniczących seminariów islamskich: dr Abolghasem Moghimi Haji, dr Seyed Mofid Hoseini Kuhsari, dr Ali Alizadeh, dr Mohammad Sadegh Amin Din, pierwszego radcę ambasady Hassan Niazi i innych znamienitych gości. Tłumacz Seifollah Taheri ułatwił wszystkim możliwość swobodnego porozumiewania się.
Zakon reprezentowali: wikariusz generalny fr. Jan MACIEJOWSKI, sekretarz generalny fr. Tomasz SZYMCZAK, odpowiedzialni za formację w Zakonie: fr. Piotr STANISŁAWCZYK i fr. Massimiliano SEMBIRING, przedstawiciele Papieskiego Wydziału Teologicznego Św. Bonawentury w Rzymie: dziekan fr. Raffaele DI MURO, wykładowcy: fr. Francesco CELESTINO, fr. Silvestru BEJAN i fr. Patrick KANNADAN, oraz bibliotekarz fr. Michael EARALY.
Po krótkiej wizycie w bazylice delegacja udała się do biblioteki klasztoru Świętych Dwunastu Apostołów, gdzie rozmawiano o ewentualnych kierunkach współpracy między ośrodkami akademickimi w Qom i ośrodkami studiów Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych. Sformułowano bardzo konkretne propozycje, mówiono o możliwej wymianie wykładowców, organizowaniu tygodni studyjnych czy sympozjów na wspólne tematy.
Spotkanie zakończyło się w sali rekreacyjnej klasztoru, gdzie członkowie obydwu delegacji kontynuowali wcześniej rozpoczęte rozmowy.
Pierwsze kroki w kierunku współpracy między naszymi ośrodkami akademickimi zostały poczynione i mamy nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli zobaczyć owoce tego pierwszego spotkania.

Fr. Tomasz SZYMCZAK, sekretarz generalny