Dnia 23 grudnia 2019 r. zakończyła się peregrynacja relikwii Świętego z Padwy na ziemi litewskiej.

Ostatnimi dwoma etapami były Wilno i Kowno. Wilno jest stolicą kraju i liczy ponad 500 tys. mieszkańców. W tym mieście fr. Egidio CANIL i fr. Daniel FECHETĂ zostali przyjęci przez bernardynów oraz spotkali się z naszymi współbraćmi z klasztoru Wniebowzięcia NMP. Relikwie zostały uczczone przez ogromną rzeszę wiernych, co przeszło wszelkie oczekiwania. Litewskie Radio Maryja uważnie śledziło peregrynację, podobnie jak media krajowe.
Kowno ma prawie 400 tys. mieszkańców. Relikwie zostały podjęte w katedrze świętych Piotra i Pawła. W uroczystościach uczestniczył kard. Sigitas TAMKEVIČIUS SJ, emerytowany ordynariusz archidiecezji. Wszyscy byli pod wielkim wrażeniem i zaskoczeni napływem czcicieli Świętego z Padwy. Faktycznie, św. Antoni dobrze przygotował litewskich wiernych na święta Bożego Narodzenia.

Biuro ds. komunikacji