W dniach 7-11 marca 2019 roku, na zaproszenie ministrów prowincjalnych konferencji FEMO (Foederatio Europae Mediae et Orientalis) postulator generalny OFMConv udał się z wizytą roboczą do Polski, Słowacji i na Węgry.

W Polsce fr. Damian PĂTRAȘCU spotkał się z fr. Janem HRUSZOWCEM, odpowiedzialnym za krzewienie kultu błogosławionych męczenników franciszkańskich z Peru fr. Michała TOMASZKA i fr. Zbigniewa STRZAŁKOWSKIEGO.
Zwiedził także obozy koncentracyjne w Auschwitz i Birkenau, miejsca zagłady wielu Polaków, Żydów i osób innych narodowości, wśród których znalazł się też nasz święty współbrat męczennik ojciec Maksymilian M. KOLBE.
W kolejnych dniach udał się do klasztoru w Brehovie (Słowacja), gdzie poprowadził seminarium na temat krzewienia „opinii świętości” oraz zaprezentował projekt „Nasi ojcowie w wierze”. W szkoleniu uczestniczyli franciszkanie ze wszystkich prowincji, kustodii i delegatur federacji FEMO (Polska, Czechy, Słowacja, Rosja, Ukraina, Węgry i Litwa).
W Trebišov (Słowacja) uczestniczył we mszy świętej, której przewodniczył Bernard BOBER, arcybiskup Koszyc. Współkoncelebrowali: biskup pomocniczy Kościoła łacińskiego we Lwowie (Ukraina) Edward KAWA OFMConv, biskup MUKAČEVO (Ukraina) Antal MAJNEK, kapłani pracujący w diecezji Koszyce. W kazaniu główny celebrans przybliżył sylwetkę fr. Stefana Eliasa IGLÓDY OFMConv, umęczonego wraz z innymi braćmi przez kalwinów 6 listopada 1639 r. Zaraz po niej miało miejsce sympozjum zorganizowane z okazji 400-lecia męczeńskiej śmierci franciszkanina.
Postulator udał się również do Rad (Słowacja), do parafii, gdzie 10 lat temu odkryto szczątki doczesne męczennika. Tu, wraz z miejscowym proboszczem ks. Rolandem BÖÖR, oprawił mszę św. ku czci zamordowanego współbrata. Należy podkreślić ogrom pracy, jaką tutejszy proboszcz z wielką pasją i zaangażowaniem wykonał i nadal wykonuje w propagowaniu kultu fr. IGLÓDY, od chwili odkrycia jego grobu.
W przedostatnim dniu wizyty fr. Damian udał się do Miszkolc (Węgry), gdzie obejrzał (a także wziął udział w dyskusji) film dokumentalny o słudze Bożym fr. Didaku KELEMEN OFMConv. Nawiedził jego grób i modlił się o dokończenie procesu beatyfikacyjnego, który toczy się od ponad trzech stuleci.
Słowa wdzięczności postulator generalny skierował do kustosza Kustodii Niepokalanego Poczęcia NMP w Słowacji fr. Tomáša LESŇÁKA, który w sposób wyjątkowy zorganizował jego pobyt.

Fr. Damian PĂTRAȘCU, postulator generalny