W sobotę 22 maja 2021 r., o godz. 15, w auli Sykstusa V międzynarodowego kolegium Seraphicum odbył się open day (dzień otwarty) szkoły grafologii, którą zaprezentował dziekan Papieskiego Wydziału Teologicznego Św. Bonawentury fr. Raffaele DI MURO.

Spotkanie odbywało się w dwojakiej formie: udział osobisty i online. Uczestnikami byli zarówno studenci szkoły grafologii, jak i inne osoby zainteresowane tym zagadnieniem.
W przemówieniu wprowadzającym fr. Raffaele DI MURO zacytował obecną na spotkaniu dr Alessandra MILLEVOLTE, która w niedawnym wywiadzie podała ciekawą definicję dyscypliny grafologii, określanej jako „elektroencefalogram”, ponieważ ruch pisma rejestruje to, co dzieje się zarówno na poziomie neurologicznym, jak i fizjologicznym i psychologicznym, ukazując całość osoby. Dziekan wydziału przywołał pamięć o fr. Girolamo MORETTI OFMConv, który zapoczątkował studia i badania grafologiczne we Włoszech.
Z kolei głos zabrali wykładowcy. Krótkie wprowadzenie wygłosiła najpierw dr Nadia BONANNO, która nakreśliła cel grafologii: uchwycić indywidualność, czyli niepowtarzalną i oryginalną osobowość konkretnego pisma, tak jakby było ono „graficznym odciskiem palca”, co jest właściwe dla indywidualności podmiotu w jego całości. Następnie wystąpiła dr Chiara MISTRORIGO, która zacytowała Diderota: „gest człowieka jest metaforą”; jako metafora, pismo ręczne zawiera w sobie odniesienie ściśle łączące się z osobą i ukazuje jej osobowość, jej konkretną istotę, rozwijającą się w życiu codziennym. Dr Vincenzo TARANTINO przedstawił badania nad neurobiologią pisma oraz konkretne narzędzia, które pozwalają na uwierzytelnienie pisma, unikając wszelkich fałszerstw. Dr Carlo CACCIARI zarysował grafologię pastoralną poprzez studium 12 pasji wyrytych w człowieku i ich odpowiedni związek z 7 grzechami głównymi, czego kulminacją było badanie charakteru pisma świętych. Dr A. MILLEVOLTE przybliżyła znaczenie grafologii w służbie zasobów ludzkich. Po zadaniu kilku pytań prelegentom spotkanie zakończyło się około godz. 18.
Dziękujemy wykładowcom za ich udział i wkład, a także wszystkim, którzy uczestniczyli w tym ważnym spotkaniu, zarówno osobiście, jak i online.

Fr. Salvatore M. ROBUSTELLI