W dniach od 25 do 29 października 2021 r. w kurii w Guanare odbyło się kilka spotkań w ramach formacji ustawicznej w kustodii prowincjalnej NMP z Coromoto w Wenezueli.

Spotkania prowadzili: kustosz prowincjalny fr. Franklin A. DURÁN ZAMBRANO, ekonom kustodii fr. Deiby Antonio VERGARA PALENCIA, delegat ds. młodzieży i promocji powołań fr. Juan G. MARTÍNEZ CANELÓN, wikariusz kustodii fr. Carlos R. ORTÍZ ROJAS. Omówienie zagadnień powierzono fr. Jesús A. RAMÍREZ DURÁN, księgowej Marisol ESCALANTE i prof. Emiro APALMO.

Trzecie spotkanie ekonomów (25-26 października 2021 r.)
Celem spotkania było ujednolicenie pojęć, uaktualnienie ksiąg finansowych i uzupełnienie rachunków, aby ulepszyć system administracyjny kustodii. Stanowi to odpowiedź na uchwałę nr 3, zatwierdzoną na 5. kapitule kustodialnej zwyczajnej w 2019 r., zalecającą rewizję i aktualizację kwestii ekonomicznych i prawnych kustodii. W związku z tym Marisol ESCALANTE poruszyła ważne tematy, takie jak: definicja i podstawy rachunkowości; standaryzacja środków rachunkowych i rejestrów finansowych; podstawowy budżet: zestawienie finansowo-rachunkowe zysków i strat; zakres działania, obowiązki i wykorzystanie biur księgowych typu not-profit; kontrola, korygowanie i drukowanie klasztornych sprawozdań ekonomicznych.

Czwarte spotkanie duszpasterstwa powołań (27 października 2021 r.)
Celem tego spotkania było zaproponowanie narzędzi psychologicznych do wypracowania kryteriów towarzyszenia w powołaniu, do samooceny przebytej drogi w świetle czteroletniego planu kustodialnego nawiązującego do duszpasterstwa powołaniowego. Zagadnienia rozwinął prof. Emiro APALMO (pedagog, doradca w dziedzinie psychopedagogiki, psycholog, kierownik studiów podyplomowych na uniwersytecie w Zulia i student dziennikarstwa), który rozpoczął swoją prelekcję od wyjaśnienia i rozróżnienia terminów: „duszpasterstwo powołaniowe”, „animacja powołaniowa” i „towarzyszenie powołaniowe”. Poruszył też takie kwestie jak rzeczywistość młodzieży latynoamerykańskiej, widziana z różnych perspektyw pokoleniowych (Baby Boomers, pokolenie X, pokolenie G i pokolenie Z), z których każda stanowi poważne wyzwanie w dziedzinie towarzyszenia młodzieży i powołaniu. Na koniec fr. Juan MARTÍNEZ CANELÓN, wraz z zespołem duszpasterstwa powołań, dokonał przeglądu dotychczasowych osiągnięć w czteroletniej kadencji i zaplanował kolejne działania na tym polu duszpasterskim.

Drugie spotkanie gwardianów i proboszczów (28-29 października 2021 r.)
Celem spotkania było pogłębienie formacji ludzkiej, duchowej i charyzmatycznej gwardianów i proboszczów z kustodii, aby z radością i wielkodusznością przeżywali swoją posługę w trudnym kontekście społecznym, politycznym i ekonomicznym Wenezueli. Oprócz kustosza prowincjalnego fr. Franklin A. DURÁN ZAMBRANO obecni byli: asystent generalny FALC (Federación América Latina Conventuales) fr. Rogério PEREIRA XAVIER, który krótko wyraził swoje wsparcie i zachętę dla kustodii i uczestników spotkania, wikariusz kustodii fr. Carlos ORTÍZ ROJAS, mistrz nowicjuszy fr. Jesús RAMIREZ. W gronie gwardianów i proboszczów byli: fr. Evelio CARVAJAL TOBÓN, fr. José Luis AVENDAÑO MONSALVE, fr. Luis MOLINA MÁRQUEZ, fr. Juan MARTÍNEZ CANELÓN, fr. Deiby VERGARA PALENCIA i fr. Carlos ORTÍZ ROJAS.
W swojej prelekcji prof. Emiro APALMO skupił się na następujących tematach: ojcostwo duchowe, władza i autorytet w kontekście świata cywilnego i kościelnego, nauka społeczna Kościoła. Spotkanie zakończyło się samooceną powierzonej posługi i weryfikacją realiów każdego klasztoru w świetle czteroletniego planu kustodialnego 2019-2023.

Fr. Juan Gregorio MARTÍNEZ CANELÓN, sekretarz kustodii