4 września 2021 r., w parafii Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Barinas (Wenezuela), profesję uroczystą złożyli: fr. Miguel Ángel SALCEDO SALCEDO, fr. José Fernando PAREDES RIVERA i fr. Erwin Alexis RAMÍREZ ARAUJO.

Uroczystości przewodniczył fr. Franklin Antonio DURÁN ZAMBRANO, kustosz kustodii prowincjalnej NMP z Coromoto w Wenezueli. Wzięli w niej udział bracia z różnych klasztorów kustodii: fr. Carlos Ramón ORTÍZ ROJAS, gwardian i magister postulatu w Palmira, fr. Ángel Daniel MEDINA MORALES, fr. Óscar Osney RODRÍGUEZ MOLINA, fr. Humberto José PÉREZ GÓMEZ, fr. Luis Alirio MOLINA MÁRQUEZ, gwardian i magister postnowicjatu w Mérida, fr. Domicio Ramón MOLINA PÉREZ, fr. Orlando José OVIEDO TORRES, fr. Deiby A. VERGARA PALENCIA, gwardian i proboszcz parafii św. Józefa Robotnika w Guanare, fr. Pietro Maria BUONAMASSA, fr. Andrés Eduardo GUERRA VEQUIZ, fr. Daniel Enrique BUSTAMANTE GUERRERO, fr. José Luis AVENDAÑO MONSALVE, gwardian i proboszcz parafii Najświętszej Trójcy w Pueblo Llano, fr. Manuel Edgardo NÚÑEZ GALLARDO, fr. Ramón Alfredo RUI UREÑA jako przedstawiciel klasztoru św. Franciszka Ksawerego w Caracas, fr. Juan Gregorio MARTÍNEZ CANELÓN, gwardian i proboszcz w Barinas, fr. Jorge Milton TORRES ALBARRÁN, fr. Wilmer Alexander DELGADO OROSCO. Byli też obecni nowicjusze, aspiranci i postulanci, rodziny neoprofesów oraz wierni z różnych parafii obsługiwanych przez naszych współbraci.
W wygłoszonej homilii kustosz prowincjalny odniósł się do słów psalmisty: „Wielkie rzeczy uczynił nam Pan, napełnił nas radością” (por. Ps 126), podkreślając, że profesja uroczysta pokazuje, iż dziś Pan nadal wzywa wielu młodych, aby za przykładem naszego serafickiego ojca św. Franciszka z Asyżu, w braterstwie i prostocie, poświęcili swoje życie dla Niego. Zaznaczył, że czytania liturgiczne wybrane na dzisiejszą uroczystość wyrażają wezwanie, jakie Bóg od początku świata kieruje do ludzkości: żyć w zjednoczeniu z Nim, ponieważ powołanie każdej osoby znajduje swoją rację bytu w Jezusie Chrystusie. W tym wezwaniu Pan zaprasza nas, abyśmy byli Jego „aniołami”, to znaczy Jego wysłannikami, czyniąc przejrzystymi dobroć i miłosierdzie Boże.
Na zakończenie kustosz i nowi profesi podziękowali wspólnocie klasztornej i parafialnej w Barinas za zorganizowanie uroczystości, podczas której fr. Miguel, fr. Fernando i fr. Erwin zostali definitywnie włączeni do Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych.

Fr. Juan Gregorio MARTÍNEZ CANELÓN, sekretarz kustodii