11 listopada 2022 r. w pałacu weneckim w Rzymie zaprezentowano nową książkę fr. Vittorio TRANI pt. Come è in cielo, così sia in terra. Il carcere tra giustizia, perdono e misericordia (Jak jest w niebie, tak niech będzie na ziemi. Więzienie pomiędzy sprawiedliwością, przebaczeniem i miłosierdziem), wydaną przez „Edizioni Paoline” i zawierającą słowo wstępne kard. Pietro PAROLIN.

Oryginalny tytuł, parafrazujący Ojcze nasz, podejmuje sytuację więziennictwa w rozmowie z dwoma dziennikarzami „z więzienia” i „o więzieniu”, aby w ślad za włoską konstytucją pogłębić ludzki aspekt doświadczenia pozbawienia wolności i potrzebę podejścia do kwestii karalności i egzekwowania kar.
W ciągu 50 lat posługi (od 1972 r.: dwa lata w Rebibbia jako młody zakonnik i 48 lat w Regina Coeli) fr. Vittorio TRANI zdobył bogate doświadczenie duszpasterskie, które przekształciło jego franciszkańskie życie w „misję humanitarną” wobec brata słabego, potrzebującego, zmierzającego do ludzkiego i duchowego odrodzenia.
Celem książki jest rzucenie światła na ludzki aspekt doświadczenia więziennego oraz na potrzebę – angażującą wszystkich, nikogo nie wykluczając – podejścia do kwestii karania i wykonywania kary.
W książce autor stawia czytelnikowi pytania dotyczące wielu kwestii, które porusza świat więzienny: sens kary, rola duszpasterstwa więziennego, znaczenie środków alternatywnych, wiara i religia za kratami, potencjał wolontariatu, prawa więźniów, opieka nad osobami opuszczającymi zakład karny.
W sali wypełnionej osobistościami, współbraćmi i wolontariuszami więziennymi prezentacja książki i wypowiedzi różnych mówców uwypukliły wyzwania rzeczywistości, która skłania sumienie każdego obywatela, by uznać więzienie za miejsce przyjazne, nie zepchnięte na margines społeczeństwa, miejsce do uczłowieczenia, ale przy poszanowaniu zasad odpowiednio dostosowanych do dzisiejszych realiów i zdolnych nadać godność 56 tysiącom więźniów przebywających we włoskich zakładach penitencjarnych.
Spotkanie, moderowane przez dyrektora TV2000 Vincenzo MORGANTE, animował dyrektor generalny Towarzystwa Św. Pawła ks. Antonio RIZZOLO, jezuicki politolog o. Francesco OCCHETTA i dwóch dziennikarzy, Agnese PELLEGRINI i Stefano NATOLI, którzy prowadzili dialog z autorem.
Na zakończenie fr. Vittorio TRANI podziękował obecnym i przedstawił motywy, jakie pobudziły go do podjęcia tego drażliwego tematu w swojej książce, począwszy od długiego doświadczenia pracy w więzieniu i codziennego kontaktu z cierpieniem około 250 tysięcy więźniów, których spotkał w ciągu 50 lat służby w zakładzie karnym.

Fr. Paolo FIASCONARO