W niedzielę 13 czerwca 2021 r., w katedrze Wniebowzięcia NMP w Ajaccio na Korsyce (Francja), odbyła się uroczystość święceń biskupich naszego współbrata fr. François BUSTILLO.

Głównym konsekratorem był abp Jean-Marc AVELINE, arcybiskup metropolita Marsylii, a współkonsekratorami abp Olivier DE GERMANY, arcybiskup Lyonu, i bp Nicolas BROUWET, ordynariusz Tarbes i Lourdes. Obecny był także abp Celestino MIGLIORE, nuncjusz apostolski we Francji, oraz nasz współbrat abp Dominique MATHIEU, arcybiskup Teheranu-Ispahanu. Ze strony Zakonu udział wzięli: wikariusz generalny fr. Jan MACIEJOWSKI, który odczytał przesłanie ministra generalnego, kustosz kustodii prowincjalnej św. Bonawentury we Francji i Belgii, współbracia z Narbony, Hiszpanii i Padwy, a także z kolegium penitencjarzy w Watykanie.
Ze względu na restrykcje sanitarne liczba wiernych w katedrze była ograniczona. Dla wszystkich pozostałych, którzy chcieli uczestniczyć w uroczystości, przygotowano telebim na pobliskim placu obok katedry. Na początku Eucharystii wikariusz generalny diecezji przybliżył nowemu biskupowi historię Kościoła, którego ma być pasterzem, s. Elisabeth ROBERT przedstawiła wiernym sylwetkę bp. BUSTILLO, a przedstawiciel władz publicznych wręczył mu klucz do katedry. Z kolei odczytano bullę papieską, a następnie zabrzmiał śpiew hymnu Chwała na wysokości Bogu.
Liturgii towarzyszył piękny śpiew chóru, który wykonał także wzruszające pieśni w języku korsykańskim. Na zakończenie uroczystości nowo wyświęcony biskup zwrócił się do wszystkich obecnych ze słowami podziękowania. W języku hiszpańskim podziękował obecnej na Mszy św. mamie, rodzeństwu i całej swojej rodzinie. Po włosku wyraził wdzięczność wszystkim przybyłym współbraciom. Ostatnie zdania wygłosił w języku korsykańskim, co oczywiście zostało przyjęte z wielkim entuzjazmem.
Na Korsyce bardzo żywa jest pamięć o franciszkanach, którzy przez lata głosili tam Ewangelię i wnieśli znaczący wkład w życie i kulturę całego regionu. Nadzieje wiernych związane z posługą nowego biskupa franciszkańskiego są zatem bardzo duże.
Niech św. Franciszek wspiera naszego współbrata w nowej służbie dla Kościoła na Korsyce i we Francji.

Fr. Jan MACIEJOWSKI, wikariusz generalny