piątek, 24 maja 2024

Poniżej zamieszczony jest jedynie spis tytułów wszystkich informacji z roku 2017,
ze wskazaniem działu i daty umieszczenia na stronie internetowej.
W nowej odsłonie naszego portalu internetowego zniesiona zostaje strefa użytkowników,
dlatego treści informacji oraz fotografie z nią związane będą przesyłane zainteresowanym wyłącznie na zamówienia drogą mailową (web@ofmconv.net).

[ FIMP ] Stambuł: Boże Narodzenie w bazylice św. Antoniego [ 30 grudnia 2017 ]
[ SGAM ] Ghana: animacja misyjna i formacja GPIC [ 30 grudnia 2017 ]
[ GPIC / SGAM ] Burkina Faso: animacja GPIC i SGAM [ 30 grudnia 2017 ]
[ CEF ] Niemcy: spotkanie z definitorium [ 27 grudnia 2017 ]
[ Kuria generalna ] Rzym: jubileusz byłych alumnów Seraphicum [ 24 grudnia 2017 ]
[ FEMO ] Rzym: nowy doktor nauk biblijnych [ 23 grudnia 2017 ]
[ CEF ] Muotathal: kapituła franciszkanek konwentualnych [ 18 grudnia 2017 ]
[ FALC ] Ameryka Środkowa: nowa kustodia [ 16 grudnia 2017 ]
[ AFCOF ] Burkina Faso: wdzięczność dla franciszkanów [ 12 grudnia 2017 ]
[ FALC ] Meksyk: adwentowy dzień skupienia w prowincji [ 11 grudnia 2017 ]
[ FALC ] Meksyk: uroczystości w prowincji [ 11 grudnia 2017 ]
[ FIMP ] Włochy: franciszkanin prezesem narodowym CNEC [ 6 grudnia 2017 ]
[ CEF ] Niemcy: wizyty braterskie [ 5 grudnia 2017 ]
[ SGAM ] Włochy: przyszli misjonarze na pielgrzymce [ 1 grudnia 2017 ]
[ CIRC ] Sprawozdanie na temat części VI Konstytucji [ 29 listopada 2017 ]
[ Redakcja ] Polska: biskupi o Rycerstwie Niepokalanej [ 29 listopada 2017 ]
[ CEF ] Chorwacja: zjazd prowincjalny [ 28 listopada 2017 ]
[ FEMO ] Rosja: wizytacja kanoniczna [ 28 listopada 2017 ]
[ CFF ] Ottawa: wizyta braterska [ 28 listopada 2017 ]
[ Kuria generalna ] Rzym: sympozjum artystów z zakonu [ 28 listopada 2017 ]
[ MN.I. ] Japonia: wizyta prezesa MI [ 27 listopada 2017 ]
[ FIMP ] Lyon: bulla „Ite vos” 500 lat później [ 27 listopada 2017 ]
[ Kuria generalna ] Franciszkanie u Papieża [ 25 listopada 2017 ]
[ FALC ] Boliwia: kapituła kustodialna zwyczajna [ 25 listopada 2017 ]
[ Kuria generalna / CFF ] Spotkanie zarządu Franciscans International [ 24 listopada 2017 ]
[ FALC ] Chile: wizyta ministra prowincjalnego [ 24 listopada 2017 ]
[ SGF ] Rzym: zebranie CIF [ 23 listopada 2017 ]
[ SGAM ] Bruksela: ministrowie generalni z misjonarzami [ 23 listopada 2017 ]
[ GPIC ] Bonn: franciszkanie o klimacie [ 16 listopada 2017 ]
[ OFS ] Rzym: kapituła generalna FZŚ [ 16 listopada 2017 ]
[ FALC ] Chile: spotkanie młodzieży franciszkańskiej [ 14 listopada 2017 ]
[ FALC ] Kolumbia: kapituła kustodialna – część I [ 14 listopada 2017 ]
[ CFF ] Chicago: warsztaty w postulacie CFF [ 13 listopada 2017 ]
[ FIMP ] Rumunia: spotkanie formacyjne [ 13 listopada 2017 ]
[ SGF / AFCOF ] Zambia: formacja gwardianów [ 13 listopada 2017 ]
[ CEF ] Wiedeń: posiedzenie federacji [ 13 listopada 2017 ]
[ Postulacja ] Santhià (Vercelli): rozpoczęcie „roku collańskiego” [ 11 listopada 2017 ]
[ Redakcja ] Nowy numer Commentarium Ordinis [ 9 listopada 2017 ]
[ CFF ] Montreal: dni skupienia w kustodii [ 9 listopada 2017 ]
[ MN.I. ] Brasilia: kongres delegatów MI [ 8 listopada 2017 ]
[ CFF ] Chicago: upamiętnienie bulli „Ite vos” [ 8 listopada 2017 ]
[ Domy generalne ] Rzym: spotkanie z kard. STELLA [ 8 listopada 2017 ]
[ FALC ] Kurytyba: spotkanie misyjne [ 2 listopada 2017 ]
[ AFCOF ] Uganda: konsekracja sanktuarium [ 31 października 2017 ]
[ FAMC ] Filipiny: kapituła zwyczajna – część I [ 31 października 2017 ]
[ FIMP ] Rumunia: seria spotkań [ 30 października 2017 ]
[ FALC ] Brazylia: kapituła nadzwyczajna [ 30 października 2017 ]
[ SGAM ] Misyjny październik: „Żniwo jest wielkie…” [ 30 października 2017 ]
[ AFCOF / SGF ] Arusha: wizyta we wspólnym nowicjacie [ 30 października 2017 ]
[ CEF ] Niemcy: odwiedziny u braci Rumunów [ 30 października 2017 ]
[ CFF ] Santa Fe: posiedzenie CFF [ 30 października 2017 ]
[ FEMO ] Bułgaria: posiedzenie FEMO [ 28 października 2017 ]
[ II Ordine ] Rzym: zebranie przeorysz [ 27 października 2017 ]
[ AFCOF / SGF ] Uganda: zebranie wychowawców AFCOF [ 27 października 2017 ]
[ Redakcja ] „Fraternus Nuntius” nr 3/2017 [ 27 października 2017 ]
[ AFCOF ] Uganda: nowe domy i spotkania [ 26 października 2017 ]
[ Kuria generalna ] Nowi tłumacze [ 25 października 2017 ]
[ FIMP ] Padwa: ingres delegata papieskiego [ 24 października 2017 ]
[ MN.I. ] Rzym: kongres kolbiański [ 23 października 2017 ]
[ AFCOF ] Matugga: odwiedziny ministra generalnego [ 23 października 2017 ]
[ MN.I. ] Rzym: zjazd z okazji stulecia MI [ 23 października 2017 ]
[ Kuria generalna ] Rzym: franciszkanin nowym kierownikiem LEV [ 23 października 2017 ]
[ CFF / SGF ] USA: obrady na temat formacji w CFF [ 20 października 2017 ]
[ AFCOF ] Kenia: formacja w kustodii [ 20 października 2017 ]
[ Domy generalne ] Seraphicum: inauguracja roku akademickiego [ 18 października 2017 ]
[ FALC ] Argentyna: kapituła nadzwyczajna [ 16 października 2017 ]
[ Kuria generalna ] Alwernia: dni skupienia Definitoriów generalnych [ 14 października 2017 ]
[ FALC ] Brazylia: kapituła prowincji św. Franciszka [ 13 października 2017 ]
[ AFCOF ] Ghana: 40. rocznica obecności franciszkańskiej [ 12 października 2017 ]
[ Rodzina franciszkańska ] Ku uniwersytetowi franciszkańskiemu [ 11 października 2017 ]
[ Domy generalne ] Seraphicum na śladach św. Pawła [ 4 października 2017 ]
[ AFCOF ] Kenia: obchody jubileuszu [ 1 października 2017 ]
[ FEMO ] Czechy: spotkanie bratersko-formacyjne [ 30 września 2017 ]
[ OFS ] Ghana: tydzień formacyjny o FZŚ [ 29 września 2017 ]
[ MN.I. ] Chorwacja: pierwsze zgromadzenie narodowe MI [ 29 września 2017 ]
[ MN.I. ] „Dwie korony”: nowy film o św. Maksymilianie Kolbem [ 28 września 2017 ]
[ MN.I. ] „Źródła kolbiańskie”: opublikowano pierwszy tom [ 28 września 2017 ]
[ GPIC ] Rzym: spotkanie przedstawicieli GPIC [ 28 września 2017 ]
[ FEMO ] Kłajpeda: poświęcenie nowego klasztoru [ 27 września 2017 ]
[ CFF ] Wielka Brytania-Irlandia: kapituła kustodialna – część II [ 27 września 2017 ]
[ CIRC ] Sprawozdanie CERC: Rozdział V na kapitułach klasztornych [ 27 września 2017 ]
[ FEMO ] Niepokalanów-Lasek: spotkanie gwardianów [ 26 września 2017 ]
[ FIMP ] Liban: kaplica „Świętego od lotów” [ 26 września 2017 ]
[ Kuria generalna ] Prace zespołu organizującego mityng GVA [ 25 września 2017 ]
[ FAMC ] Filipiny: święcenia kapłańskie [ 23 września 2017 ]
[ FEMO ] Polska: nominacja profesorska dla franciszkanina [ 23 września 2017 ]
[ AFCOF ] Powołania w Afryce Wschodniej [ 22 września 2017 ]
[ M.I. ] Zagrzeb: sympozjum kolbiańskie [ 22 września 2017 ]
[ M.I. ] Chorwacja: wizyta prezesa międzynarodowego MI [ 22 września 2017 ]
[ Domy generalne ] Seraphicum: forum teologii duchowości [ 22 września 2017 ]
[ FALC ] Meksyk: silne trzęsienie ziemi [ 20 września 2017 ]
[ FIMP ] Malta: spotkanie prowincji [ 19 września 2017 ]
[ FIMP ] Pescara: formacja młodych zakonników [ 18 września 2017 ]
[ CEF ] Holandia: doroczne zebranie delegatury [ 18 września 2017 ]
[ FEMO ] Smardzewice: śluby i rozpoczęcie nowicjatu [ 16 września 2017 ]
[ FIMP ] Asyż: 121. posiedzenie FIMP [ 13 września 2017 ]
[ FALC ] Chile: tydzień formacyjny [ 13 września 2017 ]
[ SGAM ] Bruksela: kurs dla nowych misjonarzy [ 12 września 2017 ]
[ CEF ] Dania i Szwecja: wizyta u współbraci [ 11 września 2017 ]
[ CFF ] Wielka Brytania-Irlandia: kapituła kustodialna [ 9 września 2017 ]
[ AFCOF ] Tanzania: kapituła zwyczajna [ 8 września 2017 ]
[ FIMP ] Rzym: zakończenie „misji” nad Tybrem [ 7 września 2017 ]
[ FIMP ] Portugalia: franciszkańska pielgrzymka młodzieży [ 6 września 2017 ]
[ FALC ] Wenezuela: drugi nowicjat [ 6 września 2017 ]
[ FEMO ] Wilno: franciszkanie wracają do pierwotnego klasztoru [ 4 września 2017 ]
[ FAMC ] Indonezja: spotkanie formacyjne gwardianów [ 4 września 2017 ]
[ SGAM ] Peru: na ścieżkach męczeństwa [ 2 września 2017 ]
[ CFF ] USA: wizytacja kanoniczna w prowincji OLA [ 1 września 2017 ]
[ Kuria generalna ] Nowe wideo w celu przemyślenia konstytucji [ 1 września 2017 ]
[ FIMP ] Drugi nowicjat: wyjątkowa okazja! [ 31 sierpnia 2017 ]
[ AFCOF ] Uganda: rozwój misji [ 31 sierpnia 2017 ]
[ Postulacja ] Nisiporesti: ku czci sługi Bożej [ 31 sierpnia 2017 ]
[ OFS ] Chile: kapituła narodowa FZŚ [ 30 sierpnia 2017 ]
[ FIMP ] Asyż: śluby czasowe [ 28 sierpnia 2017 ]
[ FEMO ] Czechy: kurs formacyjny [ 26 sierpnia 2017 ]
[ CFF ] Wielka Brytania-Irlandia: okres wzrostu [ 25 sierpnia 2017 ]
[ OFS ] Indie: spotkanie przełożonych i FZŚ [ 24 sierpnia 2017 ]
[ AFCOF ] Zambia: święcenia kapłańskie [ 22 sierpnia 2017 ]
[ FALC ] Kolumbia: wizytacja kanoniczna [ 22 sierpnia 2017 ]
[ FALC ] Meksyk: Spotkanie wychowawców nowicjatu [ 18 sierpnia 2017 ]
[ Postulacja ] Postulator generalny w Peru [ 18 sierpnia 2017 ]
[ Postulacja ] Postulator generalny w Argentynie [ 18 sierpnia 2017 ]
[ MI ] MI modli się we wspomnienie o. Kolbego [ 18 sierpnia 2017 ]
[ Redakcja ] Odpust Porcjunkuli 2017 [ 8 sierpnia 2017 ]
[ EDI ] Japonia: na modlitwie o pokój [ 4 sierpnia 2017 ]
[ SGF ] Filipiny: kurs dla wychowawców i gwardianów [ 26 lipca 2017 ]
[ Kuria generalna ] Zapowiedź Kapituły generalnej nadzwyczajnej [ 25 lipca 2017 ]
[ MI ] Zapowiedź kongresu kolbiańskiego [ 25 lipca 2017 ]
[ FALC ] Posiedzenie nadzwyczajne FALC 2017 [ 24 lipca 2017 ]
[ FAMC ] Indonezja: kapituła zwyczajna – część I [ 24 lipca 2017 ]
[ FALC ] Brazylia: kurs franciszkanizmu [ 24 lipca 2017 ]
[ FAMC ] Filipiny: profesja solemna i święcenia diakonatu [ 22 lipca 2017 ]
[ FALC ] São Paulo, Brazylia: spotkanie MiReFALC [ 20 lipca 2017 ]
[ FIMP ] Radio Watykańskie: na nabrzeżach Tybru [ 20 lipca 2017 ]
[ AFCOF ] Ghana: odnowienie ślubów [ 20 lipca 2017 ]
[ CFF ] Arroyo Grande: ze wspólnego nowicjatu [ 19 lipca 2017 ]
[ FIMP ] Osiemsetlecie urodzin św. Bonawentury [ 18 lipca 2017 ]
[ GPIC ] Brazylia: edukacja w duchu GPIC [ 18 lipca 2017 ]
[ Kuria generalna ] Bracia Mniejsi w świecie i w Kościele [ 14 lipca 2017 ]
[ FEMO ] Bułgaria: spotkanie młodych [ 13 lipca 2017 ]
[ FALC ] Meksyk: kapituła prowincjalna – część II [ 10 lipca 2017 ]
[ CEF ] Austria-Szwajcaria: kapituła nadzwyczajna [ 8 lipca 2017 ]
[ FIMP ] Bejrut: święcenia kapłańskie [ 7 lipca 2017 ]
[ FIMP ] Północne Włochy: kapituła prowincjalna – część II [ 6 lipca 2017 ]
[ FEMO ] Bułgaria: zawierzenie Maryi [ 4 lipca 2017 ]
[ FIMP ] Neapol: definitorium prowincji [ 3 lipca 2017 ]
[ CEF ] Schwarzenberg: spotkanie ekonomów prowincji [ 1 lipca 2017 ]
[ GPIC ] USA: spotkanie i seminarium [ 29 czerwca 2017 ]
[ FIMP ] Sycylia: Kapituła Zwyczajna – II część [ 27 czerwca 2017 ]
[ CFF ] Canterbury: Msza Święta zamykająca Centrum Studiów [ 27 czerwca 2017 ]
[ Kuria generalna ] Spotkanie Definitorium z Przewodniczącymi [ 27 czerwca 2017 ]
[ Domy generalne ] Seraphicum: Zakończenie Roku Akademickiego [ 27 czerwca 2017 ]
[ FIMP ] Rumunia: nowi kapłani [ 26 czerwca 2017 ]
[ FEMO ] Lwów: nowy biskup franciszkański [ 24 czerwca 2017 ]
[ FIMP ] Kapituła „generalissima” – echa [ 23 czerwca 2017 ]
[ Postulacja ] Abruzzo: Spotkanie braci [ 22 czerwca 2017 ]
[ FIMP ] Stambuł: franciszkanin wyświęcony na kapłana [ 22 czerwca 2017 ]
[ FIMP ] Apulia: kapituła prowincjalna – cz. II [ 21 czerwca 2017 ]
[ FEMO ] Bułgaria: wizyta braterska [ 20 czerwca 2017 ]
[ FEMO ] Igława: święcenia prezbiteratu [ 20 czerwca 2017 ]
[ SGF ] Ghana: odwiedziny w kustodii [ 19 czerwca 2017 ]
[ OFS ] Singapur: kapituła narodowa FZŚ [ 19 czerwca 2017 ]
[ OFS ] Malezja: kapituła narodowa FZŚ [ 19 czerwca 2017 ]
[ SGF ] W kierunku uniwersytetu franciszkańskiego [ 16 czerwca 2017 ]
[ Domy generalne ] Nowa książka z teologii moralnej [ 13 czerwca 2017 ]
[ Kuria generalna ] Modyfikacja skrótu [ 13 czerwca 2017 ]
[ FEMO ] Kraków: święcenia prezbiteratu i diakonatu [ 12 czerwca 2017 ]
[ MI ] Luksemburg: wizyta prezesa MI [ 5 czerwca 2017 ]
[ CEF ] Szwajcaria: zjazd kustodii i obrady definitorium [ 5 czerwca 2017 ]
[ FIMP ] Abruzja: święcenia kapłańskie [ 3 czerwca 2017 ]
[ SGF ] Rivotorto: kurs dla braci z AFCOF [ 3 czerwca 2017 ]
[ FIMP ] Madryt: złączeni na rzecz braterstwa [ 2 czerwca 2017 ]
[ FIMP ] Madryt: poświęcenie nowego domu formacyjnego [ 1 czerwca 2017 ]
[ FIMP ] Madryt: 50-lecie kolegium [ 1 czerwca 2017 ]
[ FIMP ] Tarancón: 75-lecie pobytu franciszkanów [ 1 czerwca 2017 ]
[ Kuria generalna ] Działalność Franciscans International [ 1 czerwca 2017 ]
[ FEMO ] Węgry/Siedmiogród: wizyta braterska [ 29 maja 2017 ]
[ OFS ] Rumunia: kapituła narodowa FZŚ [ 29 maja 2017 ]
[ Kuria generalna ] Asyż: zespół organizacyjny międzynarodowego mityngu GVA [ 29 maja 2017 ]
[ CEF ] Muotathal: wizyta u sióstr zakonnych [ 26 maja 2017 ]
[ EDI ] Azja: w dialogu z mnichami buddyjskimi [ 26 maja 2017 ]
[ FEMO ] Ostróda: święcenia kapłańskie franciszkanów [ 25 maja 2017 ]
[ SGF ] Rumunia: kurs i odwiedziny [ 25 maja 2017 ]
[ MI ] Czechy: wizyta prezesa MI [ 24 maja 2017 ]
[ Kuria generalna ] Padwa: nowy delegat papieski [ 23 maja 2017 ]
[ AFCOF ] Kenia: święcenia kapłańskie i diakonatu [ 22 maja 2017 ]
[ Kuria generalna / Domy generalne ]
Watykan: nowy gwardian penitencjarzy [ 19 maja 2017 ]
[ Domy generalne ] Turcja: apostoł Filip wraca na miejsce męczeństwa [ 19 maja 2017 ]
[GPSC ] Zambia: warsztaty formacyjne [ 18 maja 2017 ]
[ AFCOF ] Włochy: formacja ustawiczna – kurs „Rivotorto” [ 16 maja 2017 ]
[ FALC ] Meksyk: kapituła prowincjalna [ 16 maja 2017 ]
[ CEF ] Niemcy: posiedzenie CEF [ 15 maja 2017 ]
[ GPSC/SGF ] Rzym: ekonomia w służbie misji [ 15 maja 2017 ]
[ SGAM ] USA: Animacja misyjna [ 15 maja 2017 ]
[ Kuria generalna ] Lwów: nowy biskup franciszkański [ 13 maja 2017 ]
[ Domy generalne ] Watykan: pielgrzymka penitencjarzy [ 10 maja 2017 ]
[ Domy generalne ] Seraphicum: dzień kolbiański [ 9 maja 2017 ]
[ FIMP ] Włochy-Apulia: kapituła prowincjalna – część I [ 6 maja 2017 ]
[ FEMO ] Uzbekistan: wizyta braterska [ 6 maja 2017 ]
[ AFCOF ] Lusaka: 25-lecie ośrodka międzyfranciszkańskiego [ 6 maja 2017 ]
[ Domy generalne ] Rzym: święto apostołów Filipa i Jakuba [ 5 maja 2017 ]
[ FIMP ] 102. urodziny fr. Lino JACOVELLA [ 5 maja 2017 ]
[ FALC ] MiReFALC: materiały z kongresu [ 5 maja 2017 ]
[ FALC ] Chile: delegatura na rekolekcjach [ 5 maja 2017 ]
[ SGF ] Asyż: spotkanie formacyjne [ 5 maja 2017 ]
[ AFCOF ] Lusaka: posiedzenie przełożonych wyższych [ 4 maja 2017 ]
[ II Zakon ] Seraphicum: zebranie klarysek [ 4 maja 2017 ]
[ Postulacja ] „Gdy wiara może kosztować życie” [ 1 maja 2017 ]
[ CEF ] Słowenia: kapituła duchowa i spotkanie prowincji [ 1 maja 2017 ]
[ FALC ] Brazylia: kapituła kustodialna zwyczajna – część I [ 28 kwietnia 2017 ]
[ FIMP ] Włochy: nowa prowincja franciszkańska [ 28 kwietnia 2017 ]
[ FIMP ] Cholet: formacja ustawiczna we Francji [ 28 kwietnia 2017 ]
[ FIMP ] Piglio: inicjatywy związane z fr. Quirico PIGNALBERI [ 26 kwietnia 2017 ]
[ CFF ] USA: trwa wizytacja kanoniczna generalna [ 26 kwietnia 2017 ]
[ FAMC ] Delitua: profesja solemna [ 24 kwietnia 2017 ]
[ CEF ] Aylesford: spotkanie postnowicjuszy [ 24 kwietnia 2017 ]
[ MN.I. ] Łódź: rada prezydialna MI w Polsce [ 21 kwietnia 2017 ]
[ SGF ] Rzym: spotkanie wychowawców i wykładowców franciszkańskich [ 18 kwietnia 2017 ]
[ SGF ] Rzym: spotkanie odpowiedzialnych za formację [ 18 kwietnia 2017 ]
[ Kuria generalna ] Watykan: papież przyjął franciszkańskich ministrów generalnych [ 14 kwietnia 2017 ]
[ Kuria generalna ] Nominacje i potwierdzenia [ 12 kwietnia 2017 ]
[ Domy generalne ] Seraphicum: „Nowy słownik mistyki” [ 8 kwietnia 2017 ]
[ FEMO ] Oświęcim-Harmęże: XVI dni kolbiańskie [ 8 kwietnia 2017 ]
[ SGF ] Rzym: dzień studyjny na Antonianum [ 7 kwietnia 2017 ]
[ Domy generalne ] Seraphicum: sympozjum o migracji [ 6 kwietnia 2017 ]
[ Domy generalne ] Rzym: nowy gwardian klasztoru Świętych Dwunastu Apostołów [ 5 kwietnia 2017 ]
[ Kuria generalna ] Seraphicum: mityng „Giovani verso Assisi” [ 5 kwietnia 2017 ]
[ CEF ] Zagrzeb: spotkanie definitoriów Chorwacji i Słowenii [ 4 kwietnia 2017 ]
[ CEF ] Wiedeń: wizyta braterska [ 3 kwietnia 2017 ]
[ Domy generalne ] Rzym: czuwanie modlitewne w intencji Europy [ 1 kwietnia 2017 ]
[ CEF ] Blieskastel: spotkanie delegatury krakowskiej [ 1 kwietnia 2017 ]
[ FEMO ] Ukraina: odwiedziny braterskie [ 31 marca 2017 ]
[ SGF ] Rzym: spotkanie na temat formacji [ 31 marca 2017 ]
[ FALC ] Nowa publikacja MiReFALC [ 31 marca 2017 ]
[ CFF ] USA: Wizytacja kanoniczna w prowincji [ 31 marca 2017 ]
[ AFCOF ] Ghana: doroczne rekolekcje [ 31 marca 2017 ]
[ SGAM ] Sardynia: animacja misyjna [ 28 marca 2017 ]
[GPSC ] Sprawiedliwość społeczna po franciszkańsku [ 28 marca 2017 ]
[ CFF ] Ellicott City: obrady CFF [ 27 marca 2017 ]
[ FALC ] Brazylia: wizytacja generalna ekonomiczna [ 27 marca 2017 ]
[ FIMP ] Sycylia: pierwsza część kapituły prowincjalnej [ 27 marca 2017 ]
[ MI ] Hiszpania: wizyta prezesa międzynarodowego MI [ 23 marca 2017 ]
[ SGAM ] Polska/Słowacja: animacja we wspólnotach [ 23 marca 2017 ]
[ Domy generalne ] Seraphicum: 90. urodziny fr. Francesco Uricchio [ 23 marca 2017 ]
[ CERC/CIRC ] Sprawozdanie CERC: Rozdział IV na kapitułach klasztornych [ 21 marca 2017 ]
[ FAMC ] Sri Lanka: wizyta braterska [ 21 marca 2017 ]
[ Domy generalne ] Rzym-Seraphicum: święto wydziału [ 21 marca 2017 ]
[ CEF ] Niemcy: spotkanie z definitorium [ 20 marca 2017 ]
[ CFF ] USA: wizytacja w prowincji św. Józefa z Kupertynu [ 20 marca 2017 ]
[ FALC ] Powódź w Peru: potrzebna pomoc i modlitwa! [ 18 marca 2017 ]
[ CEFID ] Asyż: 500-lecie reformacji [ 18 marca 2017 ]
[ CFF ] Silver Spring: rekolekcje dla postnowicjatu [ 14 marca 2017 ]
[ FAMC ] Wietnam: wizyta braterska [ 13 marca 2017 ]
[ FIMP ] Prowincja Włoch północnych na kapitule [ 10 marca 2017 ]
[ FEMO ] Rosja: obrady definitorium w Moskwie [ 10 marca 2017 ]
[ FIMP ] Bolonia: „Przynosi Słowo” – 2017 [ 9 marca 2017 ]
[ SGAM/GPSC ] Niepokalanów: franciszkanie dla pokoju [ 8 marca 2017 ]
[ CFF ] Arroyo Grande: warsztaty dla nowicjuszy [ 8 marca 2017 ]
[ FIMP ] Rumunia: posiedzenie definitoriów [ 7 marca 2017 ]
[ FEMO ] Białoruś: wizyta braterska [ 5 marca 2017 ]
[ FALC ] Chile: misja młodych [ 3 marca 2017 ]
[ Domy generalne ] Watykan: święto wspólnoty spowiedników [ 1 marca 2017 ]
[ SGAM ] Mediolan: działalność misyjna [ 1 marca 2017 ]
[ SGAM ] Kalabria: animacja misyjna [ 1 marca 2017 ]
[ FIMP ] Padwa: misje antoniańskie [ 28 lutego 2017 ]
[ FIMP ] Asyż: kapituła kustodialna – część I [ 28 lutego 2017 ]
[ FEMO ] Lublin: promocje i nominacje uniwersyteckie [ 22 lutego 2017 ]
[ FIMP ] Rzym: letnie doświadczenie opowiedziane siostrom zakonnym [ 16 lutego 2017 ]
[ Kuria generalna ] Skróty nazw federacji [ 15 lutego 2017 ]
[ FIMP ] Północne Włochy: wizytacja kanoniczna [ 15 lutego 2017 ]
[ Kuria generalna ] Powstaje biuro ds. informacji [ 14 lutego 2017 ]
[ CEF ] Schwarzenberg: kurs dla gwardianów [ 14 lutego 2017 ]
[ Kuria generalna ] Rzym: spotkanie nowych ministrów, kustoszy i sekretarzy prowincjalnych [ 13 lutego 2017 ]
[ Kuria generalna ] Konstytucje: Schemat części VI [ 10 lutego 2017 ]
[ CFF ] San Pablo (Kalifornia): święcenia diakonatu [ 7 lutego 2017 ]
[ FALC ] Kurytyba: drugi nowicjat UCOB [ 7 lutego 2017 ]
[ CEF ] Dania: ponowna obecność [ 7 lutego 2017 ]
[ FAMC ] Tagaytay: formacja ustawiczna na Filipinach [ 6 lutego 2017 ]
[ Domy generalne ] Watykan: penitencjarze u gwardzistów [ 6 lutego 2017 ]
[ FEMO ] Czechy: prowincjalny dzień skupienia [ 6 lutego 2017 ]
[ FEMO / CEO ] Litwa: wizyta braterska [ 4 lutego 2017 ]
[ Kuria generalna ] Rzym: przygotowania do zjazdu GVA [ 2 lutego 2017 ]
[ MN.I. ] Rzym: prezes spotyka się z delegatami MI [ 1 lutego 2017 ]
[GPSC ] Rzym: inwestycja katolicka [ 31 stycznia 2017 ]
[ FALC ] Brazylia: obrady FALC 2017 [ 31 stycznia 2017 ]
[ FALC ] Rio de Janeiro: spotkanie kustodii [ 31 stycznia 2017 ]
[FEMO / CEO] Kazachstan: wizyta braterska [ 27 stycznia 2017 ]
[ Kuria generalna ] Święty Maksymilian Kolbe kontynuuje swoje proroctwo [ 25 stycznia 2017 ]
[ Kuria generalna ] Rzym: relikwie męczenników z Peru [ 25 stycznia 2017 ]
[ SGAM ] Rzym: „Misja razem” – XI edycja [ 19 stycznia 2017 ]
[ FAMC ] Indie: kapituła nadzwyczajna [ 19 stycznia 2017 ]
[ Kuria generalna ] Fraternus Nuntius [ 17 stycznia 2017 ]
[ FEMO ] Polska: „Lubelski Nobel” dla franciszkanina [ 13 stycznia 2017 ]
[ FAMC ] Indie: spotkania ekonomów [ 12 stycznia 2017 ]
[ Domy generalne ] Seraphicum: wspomnienie o fr. Faustino Ossanna [ 9 stycznia 2017 ]
[ AFCOF ] Uganda: spotkanie młodzieży w Kagooge [ 7 stycznia 2017 ]
[ FIMP ] Madryt: sympozjum o o. Kolbem [ 3 stycznia 2017 ]
[ AFCOF ] Uganda: rekolekcje powołaniowe „Come & See” [ 2 stycznia 2017 ]