W środę 7 lutego 2024 r. zakonnicy z kustodii generalnej Świętego Konwentu św. Franciszka z Asyżu we Włoszech zebrali się w Świętym Konwencie na pierwszej z dwóch sesji formacyjnych poświęconych ars celebrandi podczas sprawowania liturgii eucharystycznej. Wykład tematyczny poprowadził fr. Francesco SCIALPI.

Po krótkiej chwili modlitwy i wysłuchaniu pierwszej części Ewangelii o uczniach z Emaus prelegent skupił się na przesłankach uznawanych za ważne, aby móc zrozumieć prezentowany temat.
W swoim nieco ograniczonym doświadczeniu kapłańskim (mimo że minęło niemal 12 lat od jego święceń) zdaje on sobie sprawę, że jest to zagadnienie, które zawsze niesie ze sobą pytania wynikające z życia, z kapłańskiej praktyki przewodniczenia liturgii.
Dlaczego konieczne jest mówienie o ars celebrandi? Odpowiedział na to pytanie powołując się na konstytucję Soboru Watykańskiego II Sacrosanctum Concilium (nr 48).
Czym jest ars celebrandi? W odpowiedzi na to pytanie odniósł się głównie do fragmentów adhortacji apostolskiej Benedykta XVI Sacramentum caritatis (nr. 38 i 40).
Pokusą dla każdego jest to, że już wszystko wie, a zatem nie musi się niczego uczyć, ponieważ jest już „ekspertem” w przewodniczeniu celebracji eucharystycznej.
Mówca wyjaśnił, że podczas tych dwóch spotkań formacyjnych zatrzyma się tylko na niektórych momentach przewodniczenia Mszy św., a nie na innych nabożeństwach liturgicznych.
Następnie przeanalizował niektóre części i miejsca sprawowania Mszy św. w obrzędach wprowadzenia i liturgii Słowa. Szczególny nacisk położył na gesty przewodniczącego na początku celebracji eucharystycznej, takie jak ucałowanie ołtarza i znak krzyża.

Fr. Simone TENUTI