W dniach 26-28 lutego 2018 r. asystent generalny CEF fr. Miljenko HONTIĆ złożył wizytę w kustodii prowincjalnej św. Leopolda i św. Mikołaja z Flüe w Austrii i Szwajcarii.

Pierwszy dzień był poświęcony na regionalne spotkanie austriackiej części kustodii, które odbyło się w klasztorze w Wiedniu. Rano dr Franz ZDRAHAL wygłosił konferencję na temat: „Działania podejmowane w przypadku choroby i starości”, zaś po południu – po zwiedzeniu biblioteki klasztornej pod kierunkiem fr. Christiana FICHTINGER – mgr Helga PENZ mówiła o „Znaczeniu bibliotek”.
W dniach 27-28 lutego asystent generalny wraz z członkami definitorium kustodialnego udał się do Neunkirchen, gdzie odbyła się sesja definitorium. Byli obecni wszyscy definitorzy: fr. Bernhard LANG – wikariusz i sekretarz, fr. Valentin SOLOMON, fr. Thomas MANALIL, na czele z kustoszem fr. Daniele BROCCA; nieobecny był tylko fr. Vincenzo COSATTI, od niedawna penitencjarz w Watykanie. W związku z tym zastanawiano się nad wybraniem nowego definitora, który mógłby zastąpić fr. Vincenzo. Oprócz tego zagadnienia zapoznano się z realizacją czteroletniego planu kustodialnego i z sytuacją w kustodii.
Pomimo zimna, śniegu i niskiej temperatury, która w tych dniach spadła do 17 stopni poniżej zera, w klasztorze w Neunkirchen panowała gościnna i braterska atmosfera, a to dzięki również współbraciom ze wspólnoty.

Fr. Miljenko HONTIĆ, asystent generalny CEF