poniedziałek, 28 listopada 2022
Germania

Klasztory prowincji rumuńskiej w Niemczech i instalacja nowych proboszczów

17 września 2022 r. zostały oficjalnie erygowane na ziemi niemieckiej trzy klasztory należące do prowincji św. Józefa Oblubieńca NMP w Rumunii: w Grabenstätt, Chieming...

FEMO i CEF razem

20 października 2022 r. spotkali się w Wiedniu przełożeni prowincji, kustodii i delegatur z Federatio Europae Mediae et Orientalis (FEMO) i z Centralis Europae...
Slovenia e Croazia

Słowenia i Chorwacja: spotkanie międzyprowincjalne

Doroczne spotkanie prowincji św. Józefa w Słowenii i prowincji św. Hieronima w Chorwacji odbyło się 7 października 2022 r. w słoweńskim klasztorze w Ptuj....
Slovenia

Słowenia: międzynarodowe sympozjum z okazji 50-lecia prowincji

Z okazji 50-lecia powstania prowincji św. Józefa w Słowenii zorganizowano w dniach 7-8 października 2022 r. sympozjum w klasztorze świętych Piotra i Pawła Apostołów...
Croazia

Chorwacja: spotkanie gwardianów i uroczystość patrona św. Hieronima

W dniu 29 września 2022 r. odbyło się w klasztorze Ducha Świętego w Zagrzebiu spotkanie gwardianów poświęcone zaplanowaniu nowego roku duszpasterskiego w prowincji św....
Germania

Niemcy: współpraca międzyfranciszkańska

„Interfranziskanische Arbeitsgemeinschaft” (INFAG) jest stowarzyszeniem skupiającym ponad 40 wspólnot sióstr franciszkanek, 8 wspólnot męskich, w tym Zakon Braci Mniejszych, Zakon Braci Mniejszych Kapucynów i...
Austria

Austria: wielka pobożność do św. Antoniego z Padwy

Wielka jest pobożność do św. Antoniego z Padwy w klasztorze Najświętszej Trójcy u naszych braci w Wiedniu. Wierni regularnie przychodzą na nabożeństwa proponowane przez...
Germania

Niemcy: energia odnawialna

Od kilku lat zakonnicy z prowincji św. Elżbiety w Niemczech zajmują się zagadnieniami związanymi z ochroną stworzenia. W latach 2015-2016 kapituła prowincjalna ustanowiła obowiązkowe normy...
Croazia

Chorwacja: sanktuarium św. Antoniego z Padwy podniesione do rangi bazyliki mniejszej

16 września 2022 r. w kurii arcybiskupiej w Zagrzebiu kard. Josip BOZANIĆ przekazał ministrowi prowincjalnemu prowincji św. Hieronima w Chorwacji fr. Miljenko HONTIĆ dekret...
Paesi Bassi

Holandia: dni refleksji i braterstwa

Z okazji tradycyjnego „Denekampdagen” współbracia z delegatury prowincjalnej w Holandii zebrali się w dniach 13-15 września 2022 r. w Denekamp, niedaleko granicy z Niemcami. Od...