środa, 22 wrzesień 2021

Misja św. Franciszka i pierwszych braci

8. Sytuacja na terenach niechrześcijańskich Posługę misyjną zaczęto podejmować już przed czasami św. Franciszka, a jej szczególnym inicjatorem był św. Grzegorz Wielki. Dzięki jego zabiegom...

Misja św. Franciszka i pierwszych braci

7. Działalność kaznodziejska braci Bracia, jak potwierdzają niektórzy, zwłaszcza benedyktyni, mieli zwyczaj głoszenia kazań przede wszystkim w święta i niedziele. W te dni szczególnie nawiedzali...

Misja św. Franciszka i pierwszych braci

6. Przepowiadanie nawrócenia i pokuty Św. Franciszek, gdy pisał o kaznodziejach w 17. rozdziale Reguły niezatwierdzonej, wymienił ich jako pierwszych, chcąc przez to wykazać, jak...

Misja św. Franciszka i pierwszych braci

5. Nowy styl obecności w świecie Swoistą nowością dla ludzi średniowiecza był zaproponowany przez braci sposób obecności w świecie. Dalecy byli oni od osiadłego stylu...

Misja św. Franciszka i pierwszych braci

4. Specyfika ówczesnych zakonów Na życie monastyczne, które w średniowieczu nabrało szczególnego znaczenia, patrzono przez pryzmat wygnania. Obecność w tym świecie była rozumiana jako niewola...

Misja św. Franciszka i pierwszych braci

3. Posłanie skierowane do wszystkich Spotykając wielu ludzi żyjących na „marginesie społeczeństwa”, św. Franciszek dostrzegał okazję do tego, by wypełniać i praktykować Ewangelię. Pragnął zwiastować...

Misja św. Franciszka i pierwszych braci

2. Zalecenie przepowiadania Głos Chrystusa, nawołujący do odbudowy Kościoła, usłyszany przez Franciszka w San Damiano, według przekazu Tomasza z Celano (zob. 2 Cel 10), dotyczył...

Misja św. Franciszka i pierwszych braci

Wstęp Drodzy współbracia, pragnę podzielić się z wami materiałami dotyczącymi powołania misyjnego św. Franciszka. Scharakteryzuję ogólnie średniowieczną Europę, przedstawię w zarysie ówczesne życie zakonne oraz...
Cracovia

Polska: 5. rocznica beatyfikacji męczenników z Pariacoto

Obchody 5. rocznicy beatyfikacji męczenników z Pariacoto, fr. Michała TOMASZKA i fr. Zbigniewa STRZAŁKOWSKIEGO, odbyły się zarówno w Peru, jak i w Polsce. Głównym punktem...
SGAM

SGAM jest na Instagramie

Sekretariat generalny ds. animacji misyjnej (SGAM), wykorzystując nowe media do dzielenia się wiadomościami ze świata misji, pojawił się także na Instagramie. SGAM, oprócz obecności na...