piątek, 27 maja 2022

Ewangelizacja przez świadectwo życia

Charyzmat misyjny św. Franciszka w świetle aktualnego nauczania Kościoła   Współcześnie proponowana przez dokumenty Kościoła sylwetka misjonarza ma wiele wspólnego z tym, co zasugerował św. Franciszek...
Fra Mykola (Nicholas) ORACH

Fr. Mykola ORACH o sytuacji na Ukrainie

Nasz współbrat fr. Mykola ORACH z kustodii Krzyża Świętego na Ukrainie mówi o sytuacji na Ukrainie
Treviso

Treviso: franciszkański dzień misyjny

W sobotę wieczorem 12 marca i przez całą niedzielę 13 marca 2022 r. obchodzono franciszkański dzień misyjny w Treviso (Włochy). Dzień rozpoczął się Mszą św....
Burkina Faso

Burkina Faso: spotkanie z postulantami

W dniu 7 lutego 2022 r. w klasztorze św. Antoniego Padewskiego w Wagadugu, należącym do delegatury prowincjalnej w Burkina Faso, wikariusz generalny fr. Jan...
Burkina Faso

Burkina Faso: poświęcenie szpitala im. św. Maksymiliana Kolbego

W dniu 5 lutego 2022 r. odbyło się poświęcenie szpitala im. św. Maksymiliana Kolbego w Sabou (Burkina Faso), prowadzonego przez braci z delegatury prowincjalnej...

Misja św. Franciszka i pierwszych braci

Niniejsze opracowanie zamyka cykl o misji św. Franciszka i pierwszych braci.

Misja św. Franciszka i pierwszych braci

Odnowa życia apostolskiego, do której przyczynił się Franciszek wraz ze swymi braćmi, włączając się w działalność duszpasterską całego Kościoła, dotarła do chrześcijan i niewiernych.

Misja św. Franciszka i pierwszych braci

10. Misyjna orientacja życiowa Mimo tego, że pierwsze próby głoszenia Ewangelii poganom, podjęte przez serafickiego ojca, mogły uchodzić za nieudane, trzeba stwierdzić, że „orientacja życiowa”,...

Misja św. Franciszka i pierwszych braci

9. Idea pójścia do niewiernych Franciszek, ponaglany pragnieniem dzielenia się Dobrą Nowiną również z niewiernymi, nawet za cenę oddania życia, wyruszył poza swą ojczystą Italię...

Misja św. Franciszka i pierwszych braci

8. Sytuacja na terenach niechrześcijańskich Posługę misyjną zaczęto podejmować już przed czasami św. Franciszka, a jej szczególnym inicjatorem był św. Grzegorz Wielki. Dzięki jego zabiegom...