sobota, 3 czerwiec 2023
Chicago CFF

Chicago: Wiosenne zebranie CFF

W dniach 18-20 kwietnia 2023 r. kierownictwo federacji CFF (Conventual Franciscan Federation) spotkało się na wiosennym zgromadzeniu w klasztorze św. Bonawentury w Chicago, Illinois. Wśród...
Joseph-Wood-OFMConv

Fr. Joseph WOOD nowym asystentem generalnym CFF

W marcu 2023 r. fr. Joseph WOOD z prowincji św. Bonawentury w USA został wybrany przez ministra generalnego i jego definitorium na asystenta generalnego...
California

Kalifornia: święcenia prezbiteratu

W sobotę 25 marca 2023 r., w święto Zwiastowania Pańskiego, fr. Angel Oswaldo GARCIA RODAS otrzymał święcenia kapłańskie z rąk naszego współbrata bp. Johna...
Workshop CFF

Warsztaty dla wychowawców z CFF

W dniach od 13 do 17 lutego 2023 r. czterej współbracia z Conventual Franciscan Federation (CFF): fr. Michael ZIEKLE, fr. Jacob CARAZO, fr. Paul...
Liverpool

Liverpool: profesja solemna

30 grudnia 2022 r. trzej współbracia z kustodii prowincjalnej bł. Agnellusa z Pizy w Wielkiej Brytanii i Irlandii: fr. Terence BATEMAN, fr. John Paul...
VozFranciscana.org

VozFranciscana.org zaczyna działać!

Dwa lata po uruchomieniu strony FranciscanVoice.org współbracia z federacji Conventual Franciscan Federation (CFF) i z sekretariatu ds. sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia (GPIC) są...
Australia

Australia: zgromadzenie delegatury

W dniach 22-24 listopada 2022 r. bracia z delegatury prowincjalnej Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Australii zebrali się na posiedzeniu w domu rekolekcyjnym „St....
California-USA

USA: zgromadzenie CFF

W dniach 17-21 października 2022 r. przełożeni (ministrowie prowincjalni, kustosze, delegaci i definitorzy) z Conventual Franciscan Federation (CFF) spotkali się w domu rekolekcyjnym „Santa...

Wielka Brytania i Irlandia: kapituła kustodialna zwyczajna – część II

W dniach od 10 do 14 października 2022 r. bracia z kustodii prowincjalnej bł. Agnellusa z Pizy w Wielkiej Brytanii i Irlandii spotkali się...
California-USA

Kalifornia (USA): warsztaty w nowicjacie

W dniach 19-23 września 2022 r. asystent generalny Conventual Franciscan Federation fr. Jude WINKLER prowadził warsztaty na temat Ewangelii i Psalmów dla nowicjuszy CFF...