piątek, 12 lipiec 2024

VI/III. FRANCISZKANIE I DANTE

Centrum Dantego w Rawennie Powróćmy do Rawenny, gdzie zakonnicy, po przymusowym usunięciu w 1810 r., zostali ponownie przyjęci w lutym 1949 r. przez ówczesnego arcybiskupa...

VI/II. FRANCISZKANIE I DANTE

Interpretacje, komentarze i upamiętnienie „Dozór” franciszkanów nad Dantem nie ograniczał się jedynie do jego szczątków doczesnych, co w sumie i tak pozostaje zawężone do czasu...

VI/I. FRANCISZKANIE I DANTE

Stróże doczesnych szczątków Wraz ze śmiercią Dantego w Rawennie – jak pisze Boccaccio w Trattatello in laude di Dante – „w dniu, w którym Kościół...

V. DANTE, ŚW. FRANCISZEK I FRANCISZKANIE

Niewiele lub prawie nic nie wiemy o związkach Dantego z franciszkanami za jego życia, które rozpoczęło się w 1265 r. we Florencji, a zakończyło...

IV/III. BOSKA KOMEDIA. Raj*

Dante, dedykując Raj Cangrande della Scala, nazywa swoje dzieło „wzniosłym utworem, który szczyci się tytułem Raj”. W głębokiej świadomości autora określenie to odpowiada wyjątkowości...

IV/II. BOSKA KOMEDIA. Czyściec

Czyściec Druga część poematu przenosi czytelnika w nowy świat, gdzie rozpacz zastępuje nadzieja, a ciemność – światło słońca. Człowiek jest jakby odrodzony, wychodzi z otchłani...

IV/I. BOSKA KOMEDIA

PIEKŁO Opowieść o wędrówce w krainę zaświatów chrześcijańskich nie była sama w sobie czymś nowym w literaturze, ale u Dantego życie pozagrobowe stanowi coś...

III. Dzieło

Dante, powszechnie znany jako autor, ale też „bohater” Boskiej komedii, napisał inne dzieła, które w porównaniu z nią są określane jako „mniejsze”. Z okresu florenckiego...

II. Osoba

„Dante Alighieri, florencki poeta, który żył na przełomie XIII i XIV wieku, jest największym poetą średniowiecznej Europy i jednym z największych poetów ludzkości. A...

I. Powody obchodzenia rocznicy

WPROWADZENIE Na dziedzińcu krużgankowym Świętego Konwentu w Asyżu – miejscu z widokiem na Perugię i na całą dolinę Spoletańską, miejscu tak drogim dla każdego z...