wtorek, 23 kwiecień 2024

Wytrwać aż do końca

Drodzy czytelnicy! Dziękuję, że czytaliście te skromne refleksje z okazji 800-lecia Reguły niezatwierdzonej św. Franciszka z Asyżu. Oto dziś ostatni odcinek. W jednym z rozdziałów...

Lojalność i duch franciszkański

Wiemy, że naśladowanie Jezusa Chrystusa, jak już mówiliśmy w poprzednich artykułach, oznacza wyjście poza siebie i wyruszenie w drogę, ale niewątpliwie zdarza się, że...

Głosić przykładem

Rozdział 17 Reguły niezatwierdzonej, mówiący o kaznodziejach, można byłoby streścić w następującym zdaniu: „Bracia, wystrzegajmy się wszyscy wszelkiej pychy i próżnej chwały”. W refleksji nad...

W łonie Kościoła

Św. Franciszek pisze w Regule niezatwierdzonej: „Wszyscy bracia niech będą katolikami, niech żyją i mówią po katolicku” (Reguła niezatwierdzona, 19, 1). Możemy powiedzieć, że święty z...

Dwa sposoby ewangelizowania

W świecie, który wydaje się odchodzić od wartości ewangelicznych, człowiek z XIII wieku o imieniu Franciszek przedstawia nam dwa sposoby pomagające przybliżyć Dobrą Nowinę...

„Nie jeździć konno”

Dlaczego w 15 rozdziale Reguły niezatwierdzonej św. Franciszek zabrania jeździć konno? Jakie znaczenie ma to wskazanie dla nas, mężczyzn i kobiet XXI wieku? W dzisiejszych...

Posłańcy pokoju

Nie jest czymś dziwnym, że św. Franciszek z Asyżu, pisząc w 14. rozdziale Reguły niezatwierdzonej o tym, „jak bracia mają iść przez świat”, odwołuje...

Skok wiary

W poprzednich rozważaniach mówiliśmy o pieniądzach, pracy, jałmużnie i o ubóstwie. Rozdział XIV Reguły niezatwierdzonej, w którym Franciszek pisze o tym, „jak bracia mają...

Nikt nie jest do jednorazowego użytku

Jak już wspomnieliśmy w poprzednich rozważaniach, naśladowanie Jezusa w duchowości franciszkańskiej oznacza przyjęcie stylu życia opartego na minoritas i na braterstwie, a to prowadzi...

Zło, które zatruwa braterstwo

Przy różnych okazjach papież Franciszek przestrzegał przed pewnym złem płynącym z mowy: obmowach. Określił to na przykład jako akt „terrorystyczny”. „Nie stawajmy się «terrorystami»,...