sobota, 23 października 2021

Skok wiary

W poprzednich rozważaniach mówiliśmy o pieniądzach, pracy, jałmużnie i o ubóstwie. Rozdział XIV Reguły niezatwierdzonej, w którym Franciszek pisze o tym, „jak bracia mają...

Nikt nie jest do jednorazowego użytku

Jak już wspomnieliśmy w poprzednich rozważaniach, naśladowanie Jezusa w duchowości franciszkańskiej oznacza przyjęcie stylu życia opartego na minoritas i na braterstwie, a to prowadzi...

Zło, które zatruwa braterstwo

Przy różnych okazjach papież Franciszek przestrzegał przed pewnym złem płynącym z mowy: obmowach. Określił to na przykład jako akt „terrorystyczny”. „Nie stawajmy się «terrorystami»,...

„Nie jesteśmy materiałem odpadowym”

Św. Franciszek z Asyżu z wielkim wyczuciem poświęcił cały rozdział Reguły niezatwierdzonej chorym braciom, wskazując, że opieka nad nimi jest czymś fundamentalnym dla wspólnoty...

…I gdy będzie potrzeba, niech idą po jałmużnę

Jak widzieliśmy, św. Franciszek z Asyżu poświęcił ósmy rozdział Reguły niezatwierdzonej używaniu pieniędzy, zaś dziewiąty rozdział mówi o jałmużnie. Już na początku zaznaczyliśmy, że wzorem...

Miecz obosieczny: pieniądz

W poprzednim artykule zastanawialiśmy się nad sposobem pracy i służby, a przy tym otrzymaliśmy konkretny kształt, jak te zadania powinny być realizowane, a mianowicie:...

„Być mniejszym”: codzienne ćwiczenie

W siódmym rozdziale Reguły niezatwierdzonej św. Franciszek mówi nam o sposobie służenia i pracowania, który opiera się na byciu mniejszym, na minoritas. Pisze: „Wszyscy bracia,...

Na tych samych warunkach

Brak zrozumienia, co znaczy być „mniejszym”, zagraża równowadze wspólnoty braterskiej, zwłaszcza w relacjach, jakie nawiązuje się z przełożonymi. Każdy przełożony (minister prowincjalny, gwardian, wychowawca)...

Większy niech stanie się jako mniejszy

W piątym rozdziale Reguły niezatwierdzonej interesujące jest to, że kiedy Franciszek prosi braci, by byli mniejsi, nie łączy tego aspektu życia minoryckiego z ubóstwem,...

„I strzeżcie się, abyście się nie denerwowali ani gniewali z powodu czyjegoś grzechu lub złego...

W poprzednim rozważaniu mówiliśmy o wyrażeniu „mniejsi” i podkreśliliśmy, że „bycie mniejszym” jest jedną z dwóch kolumn duchowości franciszkańskiej. Tą drugą kolumną, drugą „nogą”,...