28 lipca 2021

„Być mniejszym”: codzienne ćwiczenie

W siódmym rozdziale Reguły niezatwierdzonej św. Franciszek mówi nam o sposobie służenia i pracowania, który opiera się na byciu mniejszym, na minoritas. Pisze: „Wszyscy bracia,...

Na tych samych warunkach

Brak zrozumienia, co znaczy być „mniejszym”, zagraża równowadze wspólnoty braterskiej, zwłaszcza w relacjach, jakie nawiązuje się z przełożonymi. Każdy przełożony (minister prowincjalny, gwardian, wychowawca)...

Większy niech stanie się jako mniejszy

W piątym rozdziale Reguły niezatwierdzonej interesujące jest to, że kiedy Franciszek prosi braci, by byli mniejsi, nie łączy tego aspektu życia minoryckiego z ubóstwem,...

„I strzeżcie się, abyście się nie denerwowali ani gniewali z powodu czyjegoś grzechu lub złego...

W poprzednim rozważaniu mówiliśmy o wyrażeniu „mniejsi” i podkreśliliśmy, że „bycie mniejszym” jest jedną z dwóch kolumn duchowości franciszkańskiej. Tą drugą kolumną, drugą „nogą”,...

I pamiętajcie… nie przyszedłem, aby mi służono, lecz aby służyć

W ostatniej części czwartego rozdziału Reguły niezatwierdzonej św. Franciszek pisze: „A ministrowie i słudzy niech pamiętają, że Pan mówi: nie przyszedłem, aby mi służono, lecz...

Nie czyń tego drugiemu, czego byś nie chciał, aby tobie czyniono

W czwartym rozdziale Reguły niezatwierdzonej św. Franciszek mówi o relacji, jaką powinien mieć przełożony z braćmi, a bracia z przełożonym. Wśród wyrażeń, jakich używa,...

Czynić pokutę…

W poprzednim rozważaniu wspomnieliśmy o modlitwie i poście. Zarówno życie modlitwy, jak i post można streścić w jednym słowie: pokuta. Nie oznacza to jednak,...

Franciszkański styl modlitwy

Św. Franciszek z Asyżu pisze w Regule niezatwierdzonej: „Wszyscy bracia... niech odmawiają, (...) wszyscy bracia niech poszczą...” Z pewnością jest to odpowiedź na nauczanie...

„Jeśli kto przyjdzie do naszych braci…”

Tomasz z Celano pisze: „Jego największym zamiarem, głównym pragnieniem i najszczytniejszym postanowieniem było zachowanie we wszystkich i poprzez wszystko świętej Ewangelii oraz doskonałe naśladowanie nauki...

„Zachowywać naukę i naśladować przykład Pana naszego Jezusa Chrystusa…”

W dzisiejszych czasach słowo „naśladować” wydaje się być w jakiś sposób modne, przede wszystkim w kręgach młodzieżowych, zwłaszcza poprzez media społecznościowe. Ci, którzy publikują...