sobota, 2 grudnia 2023
Roma

Rzym: franciszkańska pielgrzymka do bazylik papieskich

Po południu 2 listopada 2023 r. fr. Michael LASKY poprowadził 22-osobową grupę współbraci z kolegium Seraphicum w Rzymie na franciszkańską pielgrzymkę do bazylik św....
Finlandia

Franciszkanie powracają do Raumy w Finlandii, by głosić pokój

W XIV wieku franciszkanie założyli klasztor i zbudowali kościół Świętego Krzyża w Raumie w Finlandii. Był to początek Zakonu nie tylko na fińskiej ziemi, ale...
Candles

Greccio i wielkie antyfony O

Stwórz swój własny żłóbek z papieżem Franciszkiem to darmowy materiał franciszkański*, dostępny w szesnastu językach i przygotowany z okazji 800. rocznicy Bożego Narodzenia w...
Assisi

Spotkania formacyjne GPIC

31 sierpnia 2023 r. fr. Michael LASKY, delegat generalny ds. sprawiedliwości, pokoju i integralności stworzenia (GPIC), poprowadził seminarium dla szkoły wyższej „Percorsi Assisi” w...

Nie będziemy zadowoleni…

Zaproszenie braci do modlitwy za Afrykę Zachodnią i Wenezuelę  Temat, który papież Franciszek wybrał na Czas Stworzenia 2023, "Niech popłynie sprawiedliwość i pokój", pochodzi od...
gpic

Działalność „Franciscan Action Network” w USA

„Franciscan Action Network” (Franciszkańska Sieć Działania), opierając się na Ewangelii i na przykładzie św. Franciszka i św. Klary, jest wspólnym franciszkańskim głosem, który stara...
GPIC

Spotkanie modlitewne „Głosić Ewangelię stworzenia”

Spotkanie modlitewne „Głosić Ewangelię stworzenia”.  Zakończenie tygodnia Laudato si’.  W niedzielę Zesłania Ducha Świętego, 28 maja 2023 r., fr. Marco MORONI i fr. Michael LASKY uczestniczyli...
GPIC

Być uczniem franciszkańskim i dobro wspólne

Być uczniem franciszkańskim i dobro wspólne.  Pielgrzymka w ramach „projektu św. Bonawentura”.  Św. Bonawentura powiedział kiedyś o św. Franciszku: „We wszystkim co piękne, widział Najpiękniejszego; dzięki...
Siria

Franciszkański teatr społeczny: „projekt Syria”

Franciszkański teatr społeczny jest doskonałym przykładem tego, co sugeruje papież Franciszek w encyklice Fratelli tutti: „Nadzieja jest odważna”. Tymi słowami papież zachęca do otwarcia...
REFA-GPIC

Pielgrzymka GPIC do Asyżu i Rzymu

Jubileusz upamiętniający franciszkańskie osiemsetlecie był motywem przewodnim pielgrzymki „Projekt Assisi 2023”. Formacyjny pobyt w Italii w dniach 20-28 kwietnia 2023 r. połączył 15 uczestników...