sobota, 24 luty 2024
Strona główna SGF Formacja franciszkańska

Formacja franciszkańska

Zawierzyć siebie Maryi

Formacja franciszkańska – inspiracje (część 19) Bracia, za przykładem Serafickiego Ojca i według tradycji Zakonu, darząc Najświętszą Maryję Pannę synowskim uczuciem, będą Jej oddawać cześć...
Formazione francescana

Ja – franciszkanin senior?

Formacja franciszkańska – inspiracje (część 18)  „Starość i choroba mogą stać się dla brata uprzywilejowanym momentem komunii z Panem, z Kościołem i z braćmi. W...
Pastorale giovanile

Duszpasterstwo młodzieży – wyzwanie?

Formacja franciszkańska – inspiracje (część 17)  Radzę zaś moim braciom w Panu Jezusie Chrystusie, upominam ich i zachęcam, aby idąc przez świat nie wszczynali kłótni...

Wtedy się nie udało… Rzecz o niepowodzeniach

Wtedy się nie udało… Rzecz o niepowodzeniach  Formacja franciszkańska – inspiracje (część 16) Często naśladowanie Chrystusa i posługa braciom nie przynoszą uznania i gestów zrozumienia ze...

Misja miejsca

Misja miejsca  Formacja franciszkańska – inspiracje (część 15)  Dla wzrostu ducha braterstwa wszyscy bracia powinni współdziałać w rozeznawaniu woli Bożej poprzez modlitwę, ocenę przemian dokonujących się...

Być świętym jak największym…

Być świętym jak największym…  Formacja franciszkańska – inspiracje (część 14)  Naszym powołaniem jest świętość, realizująca się w całkowitym oddaniu się Bogu, który „dokonuje cudów” w radosnym,...

Jesteśmy pokutnicy z Asyżu

Jesteśmy pokutnicy z Asyżu  Formacja franciszkańska – inspiracje (część 13)  Bracia, którzy przez profesję zakonną odnowili swoją konsekrację chrzcielną i swoje zobowiązanie do naśladowania Jezusa, niech...
POL-scheda-12

Dzielić się słowem

Dzielić się słowem Formacja franciszkańska – inspiracje (część 12) Ponieważ przepowiadanie, jako głoszenie przedziwnych dzieł Boga w dziejach zbawienia, swoją treść powinno czerpać przede wszystkim z...
Formacja franciszkańska

Patriotyzm i różnorodność

Patriotyzm i różnorodność Formacja franciszkańska – inspiracje (część 11) Wzajemny wpływ i przenikanie się̨ kultur są̨ według nauczania Kościoła wartościami, które ubogacają̨ także życie braterskie. Dlatego...

„Ty jesteś pięknem”

„Ty jesteś pięknem” Formacja franciszkańska – inspiracje (część 10) Duch braterstwa swym zasięgiem obejmuje wreszcie całe stworzenie, w którym św. Franciszek dostrzega odbicie piękna i dobroci...