piątek, 24 maja 2024
Strona główna SGAM Powołanie misyjne

Powołanie misyjne

Charyzmat misyjny św. Franciszka w świetle aktualnego nauczania Kościoła (5)

Chrystus, Syn Boży, został posłany przez Ojca „dla ustalenia pokoju, to jest wspólnoty z sobą oraz zespolenia braterskiej społeczności wśród ludzi” (DM 3).
sgam

Charyzmat misyjny św. Franciszka w świetle aktualnego nauczania Kościoła (4)

Każdy wierzący, chcąc być wiernym Ewangelii, może zostać wezwany do „najwyższego świadectwa męczeństwa”
sgam

Charyzmat misyjny św. Franciszka w świetle aktualnego nauczania Kościoła (3)

Posłani do ludzi ubogich W Konstytucji dogmatycznej o Kościele Sobór Watykański II zauważa, że do udziału w chwale Boga dochodzi się między innymi przez kroczenie...

Charyzmat misyjny św. Franciszka w świetle aktualnego nauczania Kościoła (2)

Dobra Nowina we wspólnocie braterskiej Możliwość przeżywania Ewangelii oferuje każda wspólnota braterska. Do życia w niej powołuje Duch Święty, gromadząc wiernych, których wcześniej zainspirował miłością...

Charyzmat misyjny św. Franciszka w świetle aktualnego nauczania Kościoła (1)

Ewangelizacja przez świadectwo życia Współcześnie proponowana przez dokumenty Kościoła sylwetka misjonarza ma wiele wspólnego z tym, co zasugerował św. Franciszek w swej posłudze misyjnej, a...

Misja św. Franciszka i pierwszych braci

Niniejsze opracowanie zamyka cykl o misji św. Franciszka i pierwszych braci.

Misja św. Franciszka i pierwszych braci

Odnowa życia apostolskiego, do której przyczynił się Franciszek wraz ze swymi braćmi, włączając się w działalność duszpasterską całego Kościoła, dotarła do chrześcijan i niewiernych.

Misja św. Franciszka i pierwszych braci

10. Misyjna orientacja życiowa Mimo tego, że pierwsze próby głoszenia Ewangelii poganom, podjęte przez serafickiego ojca, mogły uchodzić za nieudane, trzeba stwierdzić, że „orientacja życiowa”,...

Misja św. Franciszka i pierwszych braci

9. Idea pójścia do niewiernych Franciszek, ponaglany pragnieniem dzielenia się Dobrą Nowiną również z niewiernymi, nawet za cenę oddania życia, wyruszył poza swą ojczystą Italię...

Misja św. Franciszka i pierwszych braci

8. Sytuacja na terenach niechrześcijańskich Posługę misyjną zaczęto podejmować już przed czasami św. Franciszka, a jej szczególnym inicjatorem był św. Grzegorz Wielki. Dzięki jego zabiegom...