piątek, 27 maja 2022
Strona główna SGAM Powołanie misyjne

Powołanie misyjne

Ewangelizacja przez świadectwo życia

Charyzmat misyjny św. Franciszka w świetle aktualnego nauczania Kościoła   Współcześnie proponowana przez dokumenty Kościoła sylwetka misjonarza ma wiele wspólnego z tym, co zasugerował św. Franciszek...

Misja św. Franciszka i pierwszych braci

Niniejsze opracowanie zamyka cykl o misji św. Franciszka i pierwszych braci.

Misja św. Franciszka i pierwszych braci

Odnowa życia apostolskiego, do której przyczynił się Franciszek wraz ze swymi braćmi, włączając się w działalność duszpasterską całego Kościoła, dotarła do chrześcijan i niewiernych.

Misja św. Franciszka i pierwszych braci

10. Misyjna orientacja życiowa Mimo tego, że pierwsze próby głoszenia Ewangelii poganom, podjęte przez serafickiego ojca, mogły uchodzić za nieudane, trzeba stwierdzić, że „orientacja życiowa”,...

Misja św. Franciszka i pierwszych braci

9. Idea pójścia do niewiernych Franciszek, ponaglany pragnieniem dzielenia się Dobrą Nowiną również z niewiernymi, nawet za cenę oddania życia, wyruszył poza swą ojczystą Italię...

Misja św. Franciszka i pierwszych braci

8. Sytuacja na terenach niechrześcijańskich Posługę misyjną zaczęto podejmować już przed czasami św. Franciszka, a jej szczególnym inicjatorem był św. Grzegorz Wielki. Dzięki jego zabiegom...

Misja św. Franciszka i pierwszych braci

7. Działalność kaznodziejska braci Bracia, jak potwierdzają niektórzy, zwłaszcza benedyktyni, mieli zwyczaj głoszenia kazań przede wszystkim w święta i niedziele. W te dni szczególnie nawiedzali...

Misja św. Franciszka i pierwszych braci

6. Przepowiadanie nawrócenia i pokuty Św. Franciszek, gdy pisał o kaznodziejach w 17. rozdziale Reguły niezatwierdzonej, wymienił ich jako pierwszych, chcąc przez to wykazać, jak...

Misja św. Franciszka i pierwszych braci

5. Nowy styl obecności w świecie Swoistą nowością dla ludzi średniowiecza był zaproponowany przez braci sposób obecności w świecie. Dalecy byli oni od osiadłego stylu...

Misja św. Franciszka i pierwszych braci

4. Specyfika ówczesnych zakonów Na życie monastyczne, które w średniowieczu nabrało szczególnego znaczenia, patrzono przez pryzmat wygnania. Obecność w tym świecie była rozumiana jako niewola...