środa, 20 października 2021
Strona główna SGAM Powołanie misyjne

Powołanie misyjne

Misja św. Franciszka i pierwszych braci

9. Idea pójścia do niewiernych Franciszek, ponaglany pragnieniem dzielenia się Dobrą Nowiną również z niewiernymi, nawet za cenę oddania życia, wyruszył poza swą ojczystą Italię...

Misja św. Franciszka i pierwszych braci

8. Sytuacja na terenach niechrześcijańskich Posługę misyjną zaczęto podejmować już przed czasami św. Franciszka, a jej szczególnym inicjatorem był św. Grzegorz Wielki. Dzięki jego zabiegom...

Misja św. Franciszka i pierwszych braci

7. Działalność kaznodziejska braci Bracia, jak potwierdzają niektórzy, zwłaszcza benedyktyni, mieli zwyczaj głoszenia kazań przede wszystkim w święta i niedziele. W te dni szczególnie nawiedzali...

Misja św. Franciszka i pierwszych braci

6. Przepowiadanie nawrócenia i pokuty Św. Franciszek, gdy pisał o kaznodziejach w 17. rozdziale Reguły niezatwierdzonej, wymienił ich jako pierwszych, chcąc przez to wykazać, jak...

Misja św. Franciszka i pierwszych braci

5. Nowy styl obecności w świecie Swoistą nowością dla ludzi średniowiecza był zaproponowany przez braci sposób obecności w świecie. Dalecy byli oni od osiadłego stylu...

Misja św. Franciszka i pierwszych braci

4. Specyfika ówczesnych zakonów Na życie monastyczne, które w średniowieczu nabrało szczególnego znaczenia, patrzono przez pryzmat wygnania. Obecność w tym świecie była rozumiana jako niewola...

Misja św. Franciszka i pierwszych braci

3. Posłanie skierowane do wszystkich Spotykając wielu ludzi żyjących na „marginesie społeczeństwa”, św. Franciszek dostrzegał okazję do tego, by wypełniać i praktykować Ewangelię. Pragnął zwiastować...

Misja św. Franciszka i pierwszych braci

2. Zalecenie przepowiadania Głos Chrystusa, nawołujący do odbudowy Kościoła, usłyszany przez Franciszka w San Damiano, według przekazu Tomasza z Celano (zob. 2 Cel 10), dotyczył...

Misja św. Franciszka i pierwszych braci

Wstęp Drodzy współbracia, pragnę podzielić się z wami materiałami dotyczącymi powołania misyjnego św. Franciszka. Scharakteryzuję ogólnie średniowieczną Europę, przedstawię w zarysie ówczesne życie zakonne oraz...